Projektni naravoslovni teden: Zemlja z veliko in malo začetnico

V tednu od 24. 1. do 28. 1. 2022 je na šoli potekal naravoslovni teden za učence 6. razreda.

Učenci so se seznanili z različnimi poskusi s področja:

  • matematike, kjer so računali, ocenjevali razdalje, merili in izdelovali modele,
  • fizike, kjer so izdelali padalo in izvedli več različnih poskusov z vodo,
  • biologije, kjer so izdelovali model celice in vulkana, ugotavljali prepustnost prsti in njen pH ter ugotavljali, kaj vse rastlina potrebuje za preživetje
  • kemije, kjer so ponazorili izbruh vulkana, in
  • praktikuma, kjer so se preizkusili tudi v peki vulkanskih mafinov.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content