Šestošolci v gozdu

V torek, 18. junija, so se šestošolci odpravili na Šentviški hrib odkrivati in raziskovati gozdni ekosistem. Učenci so bili razdeljeni v skupine po 4. Dobili so različne naloge (iskanje in razvrščanje živih bitij v gozdnih tleh, iskanje drevesnih in drugih rastlinskih vrst, izdelovanje svojega dihotomnega ključa za razvrščanje in določanje rastlinskih vrst, poglabljanje v gozdne sloje, preštevajne letnic na posekanem deblu…). Za popestritev so imeli nekaj tekmovalnih iger in skrivalnice, zaključili pa so z doživetjem gozda preko čutil z igrico “nemi vodi slepega”.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content