Objava sprejetih učencev in vpis v glasbeno šolo

Objavljamo rezultate sprejemnega preizkusa za vpis v šolsko leto 2017/18.

Seznam sprejetih učencev 2017/18

Vpis novih učencev v glasbeno šolo za šolsko leto 2017/18 bo v četrtek, 1. junija, in v petek, 2. junija 2017, od 8.00 do 10.00 in od 16.00 do 18.00 v Meršolovem atriju in tajništvu glasbene šole.Vpisujemo učence, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus za program Glasbe, in učence, ki se vpisujejo v program Glasbene pripravnice in Predšolske glasbene vzgoje.
Prisotnost otroka ob vpisu ni potrebna. Ob vpisu starši oz. polnoletni učenci izpolnijo vpisni list (potreben podatek je EMŠO učenca) in izjavo staršev oz. polnoletnih učencev.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content