Zaprtje šole zaradi izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer so vzgojno izobraževalne ustanove zaprte v času od 16. 3. 2020 do vključno 29. 3. 2020. Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Zavod sv. Stanislava, bo v tem času zaprta za učence, strokovne delavce in druge zaposlene, za obiskovalce.

Člani učiteljskega zbora (učitelji, laboranti, svetovalna služba, spremljevalci otrok s posebnimi potrebami in knjižničarji) bodo opravljali delo od doma. Strokovni delavci bodo učence posameznih oddelkov obveščali preko elektronske pošte staršev ali preko spletnih aplikacij (izobraževanje na daljavo).

Vsa predvidena napovedana pisna in ustna preverjanja znanja z ocenjevanjem bodo ponovno določena (tako število ocenjevanj kot termini) potem, ko bo prenehal veljati izredni ukrep.

Morebitne spremembe vzgojno izobraževalnega procesa na daljavo bodo sproti objavljene na tej spletni strani oziroma staršem sporočene neposredno po ustaljenih komunikacijskih poteh.

Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content