Literarni natečaj Domačih vaj

Uredništvo Domačih vaj razpisuje literarni natečaj za kratko prozo ali ciklus pesmi
TEMA: IZ DNEVNIKA… (LITERARNE OSEBE)

Besedila izročite v tajništvo do 7. 2. 2019. Opremljena naj bodo samo z geslom, osebni podatki pa priloženi v zaprti ovojnici in označeni z istim geslom.
Teksti v prozi naj ne presegajo dveh tipkanih strani, pesmi pa naj bo največ pet.
Podelili bomo knjižno nagrado za prozo in za poezijo.
V ocenjevalni komisiji bodo pisateljica, profesor in dva dijaka.
Odlomki ali celotna besedila bodo objavljeni v Domačih vajah.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.