Nagradni natečaj v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017

Konzorcijski partnerji Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Nacionalni inštitut za biologijo in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017 razpisujejo nagradni natečaj za fotografijo, film in poezijo.

Na ta način želijo spodbuditi mlade, da preko zanimivih tem razmišljajo o poklicu raziskovalca in sodelujejo z njim najbližjo obliko izražanja.

 

KATEGORIJE PRISPEVKOV

V okviru natečaja zbirajo prispevke v naslednjih treh kategorijah:

·         fotografija,

·         film,

·         poezija.

 

KDO LAHKO SODELUJE?

Natečaj je namenjen vsem učencem osnovnih in srednjih šol v Sloveniji ter učencem dvojezičnih osnovnih in srednjih šol in šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu (v Avstriji, Italiji in na Madžarskem).

 

KAKO SODELOVATI?

Vsak posameznik lahko sodeluje z enim prispevkom v vsaki izmed treh kategorij:

·         Najboljša fotografija na temo »Ekosistem«

Ekosistem je lahko ribnik, morje, gozd, jama … skratka, živa bitja v svojem naravnem okolju.  Poskušajte s fotografijo predstaviti ekosistem oziroma ponazoriti, kako pomembno je za vas ohranjanje ekosistemov. Fotografijo lahko posnamete s fotografskim aparatom, tablico ali mobilnim telefonom. Najmanjša velikost fotografije: 300 dpi.

·         Najboljši film na temo »Čisto okolje«

V kratkem filmu, ki naj traja največ tri minute, v slovenskem jeziku (z angleškimi podnapisi) predstavite, kaj vam pomeni čisto okolje in kako lahko človek in znanost doprineseta k zagotavljanju čistega okolja. V filmu uporabite slogan projekta Evropska noč raziskovalcev 2017: »Znanost za življenje«. Film v poljubnem formatu nam pošljite na navedeni e-naslov. Če zaradi velikosti datoteke to ni možno, za prenos filma uporabite Dropbox, Google Drive, WeTransfer ipd.

 ·         Najboljša poezija na temo »Raziskovalec«

V pesmi skušajte predstaviti, kako si zamišljate poklic raziskovalca. Dolžina pesmi: največ 2000 znakov, jezik: slovenski. Pesem pošljite v .pdf ali .jpg datoteki.

 

NAČIN IN ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV

Svoje prispevke nam pošljite najkasneje do vključno ponedeljka, 18. 9. 2017 (do 24.00), na elektronski naslov: [email protected].

 

Izdelki bodo sproti objavljeni na Facebook profilu – Evropska noč raziskovalcev.

Mladoletni udeleženci natečaja morate priložiti soglasje starša oz. skrbnika (obrazec). Če prispevke v imenu učencev ali dijakov pošilja njihova šola, zadostuje pisna izjava mentorja ali vodstva šole, da je šola predhodno pridobila ustrezna soglasja s strani staršev oziroma skrbnikov sodelujočih udeležencev.

Z udeležbo na javnem natečaju avtorji prispevkov soglašate z javno objavo svojega imena, priimka in imena šole ter samega izdelka.

 

NAGRADE

V vsaki kategoriji bomo izbrali tri najboljše prispevke.

Nagrada za 1. mesto v vsaki kategoriji: tablični računalnik
Nagrada za 2. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 100 €
Nagrada za 3. mesto v vsaki kategoriji: šolske potrebščine v vrednosti 50 €

Posebna nagrada: prispevek (iz katere koli kategorije), ki bo na spletni strani zbral največ všečkov, bo nagrajen – avtorja prispevka in njegov razred bomo odpeljali na enodnevni raziskovalni izlet, ki ga bo pripravila Univerza v Novi Gorici. Všečki se zbirajo do vključno četrtka, 21. 9. 2017 (do 24.00).
OCENJEVANJE PRIJAV

Prispevke bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo določi Univerza v Novi Gorici. Strokovna komisija bo prispevke ocenjevala na podlagi naslednjih meril:

• primernost vsebine,
• kakovost izdelka,
• izvirnost,
• umetniški vtis.

 

Rezultati izbora nagrajencev bodo znani najkasneje v petek, 22. 9. 2017, in bodo objavljeni na Facebook profilu Evropska noč raziskovalcev. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni tudi preko elektronske pošte.
PODELITEV NAGRAD

Nagrade bomo podelili na prireditvah oziroma dogodkih v sklopu Evropske noči raziskovalcev, ki se bo odvijala 29. 9. 2017 v Mariboru, Ljutomeru, Brežicah, Ljubljani, Novi Gorici, Kopru in Izoli. Vsak nagrajenec se lahko odloči, na kateri izmed navedenih lokacij bo nagrado prevzel.

 

Za dodatne informacije v zvezi z natečajem vam je na voljo ga. Mateja Eniko s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici ([email protected]).

 

PODATKI O IZVAJALKI NATEČAJA:

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Vipavska cesta 13
Rožna Dolina
5000 Nova Gorica
www.ung.si/fh

 

 

Vabljeni k sodelovanju!

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content