Natečaj “Ko se srečamo, spremenimo svet”

Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo vabi k sodelovanju na natečaju ob mednarodnem dnevu človekovih pravic pod naslovom »Ko se srečamo, spremenimo svet«, in sicer na temo mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj.

Natečaj je razdeljen na tri sklope:
1. Likovni natečaj: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki.
2. Literarni natečaj: omejitev dolžine eseja je 1–2 tipkani strani.
3. Fotografski natečaj: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).

Razvoj trajnostnega turizma zajema številna razvojna področja, ki se neposredno ali posredno
dotikajo življenja vsakega posameznika, zato so pogledi in predstave mladih na svet prihodnosti izjemnega pomena. Z razpisom želimo mladim ponuditi priložnost, da na kreativen način izrazijo svoj pogled na ključne globalne izzive.
Dijaki, ujemite ideje na list papirja ter nam pošljite risbo, esej ali fotografijo.
Svoje prispevke oddajte do 8. novembra 2017 prof. Bernardi Podlipnik.

Potovanja odpirajo vrata medkulturni izmenjavi in dialogu. Z več kot 1,2 milijardami ljudi, ki vsako leto prečkajo mednarodne meje, turizem predstavlja zlato priložnost za razbijanje ovir nevednosti in predsodkov. To priložnost je prepoznala tudi OZN in leto 2017 razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. Danes turizem usmerja globalizacija, ki vodi ogromno rast kroženja blaga in idej, ljudi in trendov. Krepitev njegove trajnostne poti obiskovalcem omogoča, da uživajo in se učijo iz raznolikosti kulturne in naravne dediščine ter nematerialnih kulturnih praks. Po drugi strani vse preveč poznamo tudi vpliv slabega upravljanja turizma, ko se uničuje kulturna in naravna
dediščina ter povečujejo vzorci neenakosti med ljudmi. Prav zaradi razširjenosti in priložnosti
za turizem letos pri UNESCU z ozaveščevalno kampanjo stremijo k temu, da se ta upravlja odgovorno in trajnostno.
V tem duhu razvoj turizma, ki je upravljan odgovorno in trajnostno, pomeni razvoj kreativne
ekonomije kot gonilne sile rasti in inovacij. Poleg tega prispeva k boju proti revščini, spodbuja
medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in večje zavedanje bogate dediščine različnih
civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po
svetu. Na ta način tudi neposredno ali posredno prispeva k udejanjanju Agende 2030 za
trajnostni razvoj.
Pri uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj kot skupnega imenovalca globalnih
razvojnih prizadevanj, na nacionalni ravni ključno vlogo igrajo tudi otroci in mladi. Zato je
Društvo za ZN za Slovenijo izbralo tematsko leto trajnostnega turizma za razvoj v navezavi z
Agendo 2030 za trajnostni razvoj kot temo letošnjega natečaja. Otroke in mlade želijo
spodbuditi k razmišljanju o različnih oblikah razvoja v svetu in globalni solidarnosti.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content