Natečaj za najboljše ljubezensko pismo

KD Josipine Turnograjsko razpisuje 8. natečaj za najboljše ljubezensko pismo med mladimi, letos na temo ljubezni do materinščine.

Na ta način organizatorji sledijo naši pesnici, pisateljici, pravljičarki in skladateljici, ki si je s svojim zaročencem izmenjala več kot 1000 ljubezenskih pisem.

Razpis za najboljše ljubezensko pismo je letos izbran na temo ljubezen do materinščine, saj je znano, da v svetu vsak mesec izumreta vsaj dva jezika. Materni jezik je tisti, s katerim se najpogosteje sporazumevamo, se z njim identificiramo, a se premalokrat vprašamo: Kaj nam pomeni materinščina? Kaj si želimo zanjo v prihodnosti? Kakšen je naš odnos do nje v primerjavi s tujimi jeziki? Kakšen bi bil svet, v katerem se ne bi mogel sporazumevati v materinščini? Je svet, ki ga ubesedim skozi oči materinščine, drugačen kot skozi tuji jezik?

Navodila za poslane prispevke:

Ljubezensko pismo naj obsega najmanj 800 in največ 3000 znakov (brez presledka) in je lahko napisano s pomočjo računalnika ali ročno. Lahko je pisano na različen format papirja, prav tako so barva papirja in vsi ostali dodatki izbira  avtorja pisma.

Vsebina mora biti v jedru vezana na ljubezen do materinščine (lahko je vezana na sodobni čas, preteklost ali prihodnost), pri čemer bodo glavni kriteriji pri ocenjevanju: izvirnost besedila, prvoosebni pripovedovalec, bogastvo besedišča, doživljanje osebe, ki piše, in sama celovitost besedila.

Vsak udeleženec natečaja mora na poseben list napisati svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov in telefon), ki bodo služili izključno za posredovanje obvestila o prejemu nagrade.

Pisma pošljite najkasneje do 27. septembra 2019 na naslov: KD Josipine Turnograjske, Mače 1, 4205 Preddvor, s pripisom “NAJ LJUBEZENSKO PISMO – SŠ”.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content