Natečaj za najboljše ljubezensko pismo

KD Josipine Turnograjske vas v sodelovanju z Občino Preddvor vabi, da sodelujete na že tradicionalnem 9. natečaju za najboljše ljubezensko pismo med mladimi v Republiki Sloveniji. Na ta način se vsako leto poklonijo prvi slovenski pisateljici, pravljičarki, skladateljici in pesnici Josipini Urbančič Turnograjski.

Letos so za temo izbrali LJUBEZEN DO SVOBODE, saj smo bili zaradi karantene veliko v zaprtih prostorih in smo se na nek način čutili, da nismo svobodni, kot smo bili še pred malo časa. Ob tem se zastavlja več vprašanj, ki naj vam bodo tudi v pomoč pri pisanju: Kaj mi pomeni beseda svoboda? Kaj razumem pod besedno zvezo biti svoboden? Ali obstaja popolna svoboda? Kakšno obliko svobode si želim v prihodnosti? Kakšen je naš odnos do nje v primerjavi z drugimi državi oziroma drugje po svetu? Je svoboda povsod enako razumljena? Kakšen bi bil svet, v katerem bi ostali brez svobode? Je Slovenija država, v kateri se počutim kot svobodna oseba?

Ljubezensko pismo je lahko pisano na različen format papirja, prav tako so barva papirja in vsi ostali dodatki izbira avtorja/avtorice pisma.

Ljubezensko pismo svobodi naj obsega najmanj 800 in največ 3000 znakov (brez presledkov) in je lahko napisano s pomočjo računalnika ali ročno. Vsebina mora biti v jedru vezana na ljubezen do svobode, odnosa do nje in je časovno lahko vezana tako na pogled v preteklost, sodobnost ali prihodnost, pri čemer bodo glavni kriteriji pri ocenjevanju: izvirnost besedila, prvoosebni pripovedovalec, bogastvo besedišča, doživljanje osebe, ki piše, in sama celovitost besedila.

Za najboljša tri ljubezenska pisma v kategoriji osnovnošolci in za najboljša pisma v kategoriji srednješolci so določene nagrade, in sicer bodo nagrajenci v vsaki kategoriji prejeli posebna priznanja, steklene pokale in bogate knjižne nagrade.

Izdelke pošljite najkasneje do 27. septembra 2020 (upoštevane bodo pošiljke oddane tega dne do polnoči na pošti) na naslov:

KD JOSIPINE TURNOGRAJSKE, 

MAČE 1 

4205 PREDDVOR, 

S PRIPISOM »NAJ LJUBEZENSKO PISMO – OŠ« za osnovnošolce ali »NAJ LJUBEZENSKO PISMO – SŠ« za srednješolce.

Poslana ljubezenska pisma so lahko napisana tudi pod psevdonimom, vendar naj vsak udeleženec natečaja obvezno na poseben list pripiše PROSIMO BERLJIVO svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov in telefon). Ti podatki jim bodo služili izključno za posredovanje obvestila o prejemu nagrade.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.