Natečaj za najboljši haiku

Dijaki, vabljeni k sodelovanju na tradicionalnem srednješolskem natečaju za najboljši haiku, ki ga organizira Gimnazija Vič.

Pogoji natečaja:

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno).

Posameznik lahko pošlje največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov) je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo …

Izbrane haikuje naj šole, učitelji ali dijaki sami pošljejo v štirih enakih izvodih (na listih A4-formata) označenih s šifro, najkasneje do četrtka, 23. novembra 2017 na naslov:

Gimnazija Vič, Ljubljana, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, s pripisom “za haiku natečaj-slov. (ali ang. ali špa. ali nem.)”.

Pri natečajih v tujih jezikih poleg originalov pošljite tudi prevod v slovenščino.

V pošiljki naj bo tudi zaprta kuverta, v kateri naj bo peta kopija (tudi na listu A4) z naslednjimi podatki o avtorju: šifra, ime in priimek, datum rojstva, razred, ime in priimek mentorja/mentorice, e-naslov mentorja/mentorice, šola in naslov šole, e-naslov (poglejte primer na http://www.gimvic.org/projekti/haiku/).

Peto kopijo pošljite tudi v elektronski obliki na naslove:

V polje »Zadeva« vpišite svojo šifro, ime šole in ime mentorja (če pošiljate za več dijakov).

Pošiljki ni potrebno prilagati kuverte z znamko in naslovom, saj bodo imena nagrajenih in datum zaključne prireditve objavljeni na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Zaključna prireditev, recital in podelitev priznanj ter nagrad bo potekala v Cankarjevem domu v okviru prireditve Transgeneracije 2018 (10. 4. 2018 ob 17. uri).

Nekaj dodatnih navodil:

  • pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;
  • zapis naj bo enoten (če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila, v nasprotnem primeru pa je);
  • popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;
  • naslovi haikujev so odveč.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content