Poglobljen vpogled v vaše poklicne interese

Možnost brezplačnega testiranja za dijake od 1. do 3. letnika.

Spoštovani dijaki!

Podjetje Kadis skupaj z mednarodnimi partnerji v sklopu projekta Career Tree (CAT) razvija novo psihodiagnostično orodje (več testov oz. vprašalnikov), ki bo pomagalo mladim pri načrtovanju njihove karierne poti.

Psihološki test je multidimenzionalen, saj v enem testu odgovarjate na vprašanja, povezana s sedmimi različnimi dimenzijami: poklicni interesi, vrednote, osebnostne lastnosti in temperament, kognitivne sposobnosti, kompetence in podjetniška usmerjenost. Po opravljenem testu prejmete osebno poročilo in seznam poklicnih področij, ki najbolj ustrezajo vašim značilnostim glede na dobljene rezultate.
Test je v poskusni fazi, zato boste poleg tega testa reševali še tri že uveljavljene teste, s katerimi se bo preverjala veljavnost omenjenega testa.

Testiranje bo potekalo 31. maja med razredno uro in del glavnega odmora (za 1. in 2. letnik od 9.25 do 10.25, za 3. letnik od 10.45 do 11.50) ter 14. junija od 13.00 dalje. Skupaj vam bo testiranje vzelo največ 3 ure.

Testiranje je brezplačno, ker je v poskusni fazi.

K izpolnjevanju vprašalnika vabimo dijake od 1. do 3. letnika, ki želite dobiti natančen in poglobljen vpogled v svoje poklicne interese in ostale pomembne dejavnike poklicnega odločanja. Možnost bomo dali po dvema najhitreje prijavljenima dijakoma iz vsakega razreda, če pa bo prijav po nekaterih razredih manj, bo dobilo možnost več dijakov iz istega razreda.

Vse, ki si želite sodelovati in lahko pridete na OBA ZGORAJ NAVEDENA TERMINA, vabimo, da se prijavite na povezavi CAT testi, kamor vpišete vse zahtevane podatke, da vas bomo lahko obvestili o podrobnostih testiranja. Prijave bodo odprte do nedelje, 28. 5. 2017, do 24. ure.

Nepolnoletni dijaki, boste morali pred testiranjem oddati soglasje staršev. Obrazec soglasja lahko natisnete v prilogi oz. ga prevzamete v tajništvu. Podpisano soglasje morate oddati najkasneje do vključno 30. maja 2017 v tajništvo gimnazije oz. na dan 1. testiranja (31. maja) svetovalni delavki Maji Turšič. Dijaki brez soglasja se testiranja ne boste mogli udeležiti.

Več informacij lahko dobite pri ge. Nataši Hanuna (el. naslov: [email protected]) ali Maji Turšič (el. naslov: [email protected]).

Lepo pozdravljeni,

Nataša Hanuna (multiplikatorka projekta Popestrimo šolo) in Maja Turšič (šolska svetovalna delavka)

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content