Tekmovanje v računalništvu in informatiki 2019

Vabljeni k sodelovanju na tekmovanju v računalništvu in informatiki, ki bo potekalo v štirih različnih panogah.

Razpis

 

Tekmovanje bo potekalo v štirih panogah:
1. Tekmovanje iz znanja računalništva in informatike
2. Off-line naloga
3. Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
4. Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

 

1 Tekmovanje iz znanja računalništva in informatike

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem.
Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za udeležbo na državnem tekmovanju.
Podrobnosti o tekmovanju najdete na http://rtk.ijs.si/ in http://tekmovanja.acm.si/rtk. Primere nalog iz posamezne skupine si lahko ogledate v arhivu nalog s prejšnjih srednješolskih računalniških tekmovanj (http://rtk.ijs.si/prejsnja.html, http://rtk.ijs.si/rtknj.html in https://moodle.lusy.fri.uni-lj.si).


2 Off-line naloga
Pri off-line nalogi je besedilo naloge objavljeno vnaprej na spletni strani tekmovanja, prav tako pa tudi testni primeri. Tekmovalci lahko svoje rešitve oddajajo prek obrazca na omenjeni spletni strani, tam pa bo tudi tabela z razvrstitvijo tekmovalcev, ki se sproti osvežuje glede na vse doslej prejete rešitve. Besedilo naloge in testne primere bomo objavili jeseni 2018. Oddajanje rešitev bo možno do vključno 22. marca 2019.
Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 23. marca 2019, po tekmovanju.

 

3 Tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij
Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima splet ter izdelava in oblikovanje enostavnih spletnih aplikacij. Poudarek je na uporabi znanj iz spletnih tehnologij na konkretnem primeru. Uporabljene spletne tehnologije so HTML5, skriptni jezik JavaScript (dovoljena uporaba knjižnice jQuery) in stilne predloge (CSS3).
Na tekmovanju vsi tekmovalci prejmejo isto nalogo, ki jo rešujejo posamično na računalnikih. Naloga tekmovalcev je razviti spletno aplikacijo, ki mora vizualno in funkcionalno ustrezati prejeti nalogi. Od tekmovalcev se pričakuje poznavanje HTML-ja, skriptnega jezika JavaScript in stilnih predlog (CSS) ter nekaj smisla za programiranje. Časa za reševanje je dve šolski uri (90 minut). Rešitev mora delovati na spletnem brskalniku Google Chrome. Za pomoč pri razvoju uporabite orodje Developer tools, katero je že nameščeno v samem brskalniku.
Tekmovanje bo potekalo 23. marca 2019
Tekmovalci si pri reševanju nalog lahko pomagajo s spletnim vodičem w3schools, ne pa tudi z drugimi spletnimi iskalniki, spletnimi forumi ali drugimi spletnimi portali, računalniško berljivimi mediji (CDji, pomnilniški ključi ipd.) in elektronskimi pripomočki (prenosni računalniki, kalkulatorji, prenosni telefoni ipd.).
3.1 Ocenjevalni kriteriji
Naloga vsebuje kriterij ocenjevanja, tako da ni potrebno rešiti celotne naloge. Skupno je možno doseči 100 točk (če oddana aplikacija ustreza vsem zahtevam naloge). V grobem so ocenjena sledeča področja:
1. Videz oz. izvedba oblikovnega dela naloge

  • skladnost z navodili naloge
  • veljavnost dokumenta HTML
  • veljavnost datoteke stila (CSS)

2. Izvedba dela, ki zahteva znanje skriptnega jezika JavaScript

  • skladnost z navodili naloge
  • delujoča funkcionalnost

Vsak izmed sklopov se oceni s točkami od 0 do 50. Podrobnejši kriterij je podan v samem besedilu naloge. V primeru enakega števila točk je boljši tekmovalec tisti, ki je porabil manj časa. Primer naloge je na spletnem naslovu http://rtk.ijs.si/2019/splet/.3.2 Prijava in nadaljnja pojasnila
Prijave sprejemamo preko spletne strani http://rtk.ijs.si/prijava/. Rok za prijavo je 8. marec 2019. Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: [email protected] (Jani Dugonik). Predstavitev rešitev, objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 23. marca 2019, po tekmovanju.

 

4 Tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih
Cilj tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je spodbuditi kakovostno produkcijo izobraževalnih video vsebin na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih video vsebin in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.
Naloga tekmovalcev je pripraviti kratki video prispevek s področja učnih vsebin na osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah ter fakultetah. Vsebina video prispevka je lahko s področja naravoslovnih, tehničnih, humanističnih in družboslovnih ved ali uporabnih znanosti.
Tekmovanje poteka v treh tekmovalnih skupinah:
• osnovnošolska,
• srednješolska,
• študentska
in treh kategorijah:
• razlaga ali znanstveni poizkus,
• dokumentarni film,
• igrani film
Vse podrobnosti v zvezi z avtorstvom vsebine, merilih ocenjevanja, prijavi in oddaji video prispevkov ter nagradah in objavi rezultatov, najdete na povezavi http://rtk.ijs.si/2019/video.html. Rok za oddajo prijavnice, soglasij in video prispevka je 15. februar 2019. Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: [email protected]. Objava rezultatov in podelitev nagrad bo potekala 23. marca 2019, po tekmovanju.

 

Na šolsko tekmovanje v programiranju se prijavite samo v spletni učilnici, za ostala tekmovanja pa se poleg prijave v spletni učilnici posvetujte tudi z mentorji (lahko mentorji krožkov ali profesorji).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.