Antični dnevi 2020

V torek in sredo, 21. in 22. januarja, smo imeli dijaki prvih letnikov antične dneve. Ta dva dneva smo imeli pouk na drugačen način. Spoznavali smo antično kulturo na zelo zanimive načine.

Naučili smo se, da je bil za Grke in Rimljane zelo pomemben izrek ‘Mens sana in corpore sano’, kar pomeni ‘Zdrav duh v zdravem telesu’. Zato so se nadvse trudili širiti svoje znanje, izboljšati svoje govorniške sposobnosti, biti stalno športno aktivni, razvijati glasbo in druge vrste umetnosti …

V torek smo se vsi razdelili po skupinah glede na svoja zanimanja o antiki. Na teh delavnicah smo ostali cel dan. Na nekaterih smo izdelovali razne predmete, na primer nakit, freske, makete, poslikano keramiko, antično hrano, mozaike, kaligrafske napise in antične grafite. Na drugih smo preučevali antične debate, igro, glasbo in epigrafiko (zapisi na kamnu). Preizkusili pa smo se lahko tudi v antičnih športih in plesih.

V sredo pa smo imeli prve tri ure na urniku povezovanje dveh različnih predmetov – slovenščino in latinščino, geografijo in kemijo ter matematiko in umetnost. Pri prvi uri smo se pogovarjali o latinskih izrazih in pregovorih ter njihovi rabi v slovenskem jeziku. Pri drugi uri smo se pogovarjali o izbruhu Vezuva leta 79 po Kr. in o katastrofalnih posledicah, ki so doletele antično mesto Pompeje. O tem smo si ogledali celo film. Zadnjo uro pa smo se pogovarjali o zlatem rezu in kako se je odražal v antični arhitekturi in kiparstvu.

Po treh urah pouka smo se odpravili v dvorano Matije Tomca, kjer so se trije predstavniki iz vsakega razreda med seboj pomerili v kvizu. Kviz je vseboval znanje, ki smo ga pridobili v teh dveh dneh. Po kvizu so sledile predstavitve vseh delavnic, na katerih smo ostalim dijakom prvega letnika predstavili svoje izdelke in jim na kratko razložili, kaj smo se naučili. Preden pa smo odšli domov, smo se odpravili še na pogostitev, ki je bila sestavljena iz antične hrane, ki so jo pripravili naši sošolci.

Anka Grum, 1.b

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content