Dan Zemlje za prihodnost okolja = Futur€nvironment

Decembra 2020 smo začeli z novim Erasmus+ projektom z naslovom Futur€nvironment. Glavna tema so majhni koraki, ki jih lahko naredimo za ohranjanje našega planeta. Ključne besede so trajnostni razvoj, biotska raznovrstnost, recikliranje, ostanki hrane, pretirana poraba.

Januarja 2021 je bil na šolski spletni strani in šolskih socialnih medijih objavljen razpis za oblikovanje logov na temo projekta. Šolski logi bodo zastopali Zavod sv. Stanislava na mednarodnem razpisu v okviru projekta Futur€nvironment, Erasmus+ programa.

Predstavljamo vam prispele izdelke in čestitamo avtoricam za poslane prispevke.Lucija Gradišar, 1. d

Tjaša Stenovec, 1. c

Brigita Drenik, 2. č

Naj zaključim z mislijo papeža Frančiška, velikega občudovalca matere zemlje, iz njegove enciklike Laudato si:

“Če se v odnosu do narave in okolja zapiramo strmenju in občudovanju, če s svetom ne govorimo več jezika bratstva in lepote, bomo ravnali kot oblastniki, porabniki ali navadni izkoriščevalci naravnih danosti, in ne bomo zmogli krotiti svoje dobičkaželjnosti. In nasprotno, če se čutimo tesno povezane z vsem, kar biva, bosta treznost in skrb privreli na dan sami od sebe.” (s.10)

Alenka Battelino, šolska koordinatorka projekta

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content