Days of Physics

Tudi letos so profesorji fizike med 25. in 28. avgustom pripravili srečanje Days of Physics, na katerem je 20 dijakov, ki so od septembra maturanti, izvajalo zahtevnejše fizikalne poskuse.

Udeleženci so bili iz 4 držav, zato je bil delovni jezik angleščina. Dijaki so delali v parih tako, da sta bila skupaj udeleženca iz različnih držav. To je že predokus njihovega bodočega znanstvenega dela; tako po vsebini kot po obliki (mednarodno sodelovanje).

mag. Tine Golež, prof. fizike

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content