Inovacijski kamp 2022

Po dveh letih, ko smo tudi inovacijski kamp izvajali v prilagojenih razmerah, smo se v letošnjem šolskem letu zopet vrnili nazaj v stare tirnice in kamp uspeli izvesti brez dodatnih omejitev in prilagoditev. Izvedba je potekala od četrtka, 27. 10. 2022, do sobote, 29. 10. 2022, in v Zavodu sv. Stanislava zopet zbrala mlade iz različnih srednjih šol.

Tokrat so sodelovali dijaki z Gimnazije Moste, Gimnazije Šentvid, I. Gimnazije Celje, Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, Srednje ekonomske in poslovne šole Koper ter letos prvič Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Sodelovala je seveda tudi gostiteljica dogodka – Škofijska klasična gimnazija. Skupaj se je kampa udeležilo 28 dijakov.

Program kampa je že nekaj let nespremenjen, saj se je metoda dela z dijaki, ko na intenziven način delajo tri dni, izkazala za zelo uspešno in s strani dijakov tudi zelo dobro ocenjeno. Letos je ena izmed udeleženk pohvalila sledeče vidike: nova prijateljstva, zagnanost vseh predavateljev, zelo zanimiva in poučna predavanja, sodelovanje med predavanji, učenje uporabnih stvari in dobro hrano. Z nami je bila tudi sedaj že stalna ekipa treh mentorjev. Jernej Pangeršič je predstavil področje priprave prototipov iz obstoječih idej. Aleš Ugovšek je z udeleženci podrobneje analiziral njihove rešitve in predvsem iskal dodano vrednost za deležnike. Alumna ŠKG Teja Primožič iz podjetja Mediade pa je skupine motivirala za pripravo na javne predstavitve njihovih rešitev.

Dijaki so bili že prvi dan razdeljeni v 5 manjših in mešanih skupin. To pomeni, da so bili v skupinah dijaki iz različni šol. Skupine so vsebovale 5 ali 6 članov. V posebej določenem času za skupinsko delo so razvijali svoje ideje na čim bolj inovativen način, pri tem pa so jim bili v podporo omenjeni mentorji in učitelji. Ves čas kampa so bili z dijaki prisotni profesorji Nina Vidic iz Radovljice, Keith Kleva iz Kopra in Tadej Rifel iz šole gostiteljice, ki je tudi bdel nad celotno izvedbo. Nekaj dijakov je med kampom tudi prenočilo v zavodu, saj bi jim vožnja sicer pobrala preveč časa.

Po treh dneh intenzivnega dela so skupine predstavile svoje rešitve. Letošnji izziv je zastavilo podjetje eŠola d. o. o., ki med drugim stoji tudi za produktom eAsistent. Dijakom so zastavili izziv, kako ponuditi rešitev, ki bi nadgradila spremljanje šolskega procesa za starše. Vseh 5 idej je prejelo posebno pohvalo za ustvarjalnost, največ navdušenja pa je požela ideja, ki je šla v smeri prilagoditve orodja eAsistent za starše svetu socialnih omrežij. V skupini so sodelovali dijaki iz Radovljice, Kopra, Šentvida in Most. Za nagrado so prejeli brezplačno udeležbo na posebnem podjetniškem dogodku, ki bo prihodnje leto in je posebej namenjen novonastalim podjetjem in mladim podjetnikom. Vsi dijaki pa so za uspešno udeležbo na kampu s strani podjetja eŠola prejeli brezplačno uporabo premium paketa za dijake.

Za uspešno izvedbo kampa gre zahvala tudi agenciji Spirit, ki projekt financira v okviru svojega javnega razpisa za mlade. Zahvala pa tudi vsem dijakom in dijakinjam, mentorjem in profesorjem, ki so sooblikovali letošnji kamp.

V upanju, da iskra inovativnosti in podjetnosti v mladih ne ugasne in da se prihodnje leto spet snidemo!

Tadej Rifel, organizator kampa

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content