Najboljše projektne naloge naših dijakov

Ena od posebnosti predmetnika Škofijske klasične gimnazije so projektne naloge, ki jih dijaki izdelajo in predstavijo v 2. (individualno) in 3. letniku (v skupinah). Po prisilnem koronskem premoru smo letos spet lahko izvedli tudi tekmovanje najboljših nalog: vsak oddelek drugega in tretjega letnika je izbral eno projektno nalogo, s katero so se njihovi sošolci predstavili na šolskem tekmovanju. Le-to je potekalo v sredo, 15. junija, v dvorani Matije Tomca.

Tekmovalci 2. letnika so se predstavili publiki dijakov prvega in drugega letnika, tekmovalci 3. letnika pa dijakom drugega in tretjega letnika.

Sošolce avtorjev so najbolj navdušile sledeče projektne naloge:

 • Primož Plevel, 2. a: Računalniška igra
 • Pia Marija Strle, 2. b: Vsebinska in oblikovna prenova učbenika za grščino za 1. letnik
 • Ana Čefarin, 2. c: Izdelava električne rolke
 • Matjaž Nosan, 2. č: Diorama Škofijske klasične gimnazije
 • Iris Ambrož, 2. d: Izdaja pravljice z ilustracijami
 • Peter Španovič, Filip Knific, Živa Ponikvar, Erazem Kovačič, Maruša Komat, 3. a: Soba pobega
 • Jure Kotar, Aljaž Križnar, Gašper Salobir, Miha Popek, 3. b: Tja in nazaj
 • Iva Režek, Valentina Vizjak, Staša Pelko, Tita Terezija Heimbring, Larisa Kuhar, Alenka Fajdiga, 3. c: Prišel, videl, slikal (Izletnik po Sloveniji)
 • Primož Jarc, Jakob Subotičanec, Nejc Štular, Jakob Visočnik, 3. č: Izdelava rakete
 • Maja Zorko, Maša Smrdel, Sara Petkovšek, Monika Kavčič, Pia Klemenčič, 3. d: Sakralni in kulturni objekti na Soški fronti
 • Kristina Črnič, Karen Kitič, Manca Malavašič, Veronika Marolt, Zala Vintar, Karin Viršek, 3. e: Letni koledar zgodovinskih dogodkov

Komisija, ki so jo sestavljali dijaki 3. letnika (po dva predstavnika vsakega razreda), je svojo odločitev o najboljših projektnih nalogah razglasila na proslavi ob dnevu državnosti ter zaključku pouka. V kategoriji 2. letnikov je glavno nagrado prejela Pia Marija Strle (2. b), v kategoriji 3. letnikov pa Primož Jarc, Jakob Subotičanec, Nejc Štular in Jakob Visočnik (3. č). Za svojo projektno nalogo – film Tja in nazaj – pa so bili nagrajeni tudi Jure Kotar, Aljaž Križnar, Gašper Salobir in Miha Popek (3. b).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content