Popestritev pouka matematike

V okviru projekta Erasmus+ sem se konec septembra in prve dni oktobra 2018 udeležil seminarja “One Week Course for Teachers of Math” v Worcestru v Angliji.

Na enotedenskem seminarju smo učitelji matematike srednjih in osnovnih šol s Švedske, Madžarske, Italije, Španije in jaz iz Slovenije od bliže spoznali britanski šolski sistem, posebno še pouk matematike. Britanski učitelji se z bogatimi ter raznovrstnimi pripomočki trudijo v učencih vzbuditi lastno razmišljanje, sklepanje, analiziranje in reševanje miselnih logično–matematičnih nalog. Obiskali smo več šol v Worcestru in okolici, izmenjavali smo si izkušnje z angleškimi učitelji ter jih primerjali s praksami v drugih evropskih državah. Sprejeli so nas tudi na šoli, na kateri se šolajo učenci iz morda najbolj revnega okoliša v Angliji, kjer so mnogi starši v devetdesetih letih izgubili službe v velikih tovarnah. Na šoli je več kot polovica učencev nebele polti, glede na barvo kože njihove korenine izvirajo iz daljnih dežel Azije in Afrike. Prav posebno so nas pritegnile nove izvirne možnosti ter zanimivi novi pristopi k popestritvi pouka matematike, ki so nam jih na delavnicah predstavili zaposleni s pedagoškega oddelka za matematiko na univerzi v Birminghamu.

mag. Janez Šparovec

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content