Pouk angleščine po meri dijaka

An inch of understanding is better than a mile of knowledge.*

V okviru projekta Erasmus+ smo se štiri profesorice angleščine s Škofijske klasične gimnazije med 1. in 8. julijem 2018 udeležile različnih tečajev v sklopu Pilgrims izobraževanj za učitelje v Canterburyju (Kent University v Veliki Britaniji).

Na tečaju z naslovom Assessment for the 21st century (Ocenjevanje za 21. stoletje) smo se ukvarjali z načini in metodami preverjanja in ocenjevanja znanja pri angleščini, s poudarkom na vsaki od štirih jezikovnih veščin. Predavateljica nam je predstavila mnogo zanimivih pristopov k ocenjevanju znanja angleščine. V spominu nam je ostala misel, da čas ocenjevanja ni čas preizkušanja dijakovih meja, ampak je za to čas med poukom.

V skupini Thinking skills for the 21st century (Veščine razmišljanja za 21. stoletje) smo skozi številne dejavnosti spoznavali načine, kako pri dijakih spodbujati radovednost in jih navajati k samostojnosti pri razumevanju in kritičnem vrednotenju sveta okoli sebe. Učitelj dijaka usmerja in vodi ter poskrbi za umestitev obravnavanega v širši kontekst, dijak pa prevzema vedno več odgovornosti za učenje in se ob tem uri v kritičnem razmišljanju.

Podobno smo razmišljali tudi v skupini Teaching English through multiple intelligences (Poučevanje angleščine z vidika različnih vrst inteligenc). Pri procesu učenja je ključno, da dijaki razumejo, česa se želijo naučiti in kaj že vedo, učitelj pa pri tem upošteva njihove različne zmožnosti in načine razmišljanja ter delovanja. Pri razumevanju določene učne snovi ne gre le za poznavanje dejstev, pač pa za zmožnost ustvarjalnega miselnega delovanja.

Alenka Battelino, Valerija Lah Peternel, Eva Pišljar Suhadolc, Lily Schweiger Kotar

*Raje ščepec razumevanja kot kup znanja.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content