20 generacij za prihodnjih 20 let

V soboto, 1. aprila, je v Zavodu sv. Stanislava potekala predstavitev rezultatov raziskave, opravljene med nekdanjimi dijakinjami in dijaki v jeseni 2016. Namen predstavitve je bil dijakinjam in dijakom, ki so sodelovali v raziskavi, predstaviti zbrane podatke in pokazati sliko, ki jo kažejo. Ob tem je bilo vodilo pri organizaciji samega srečanja v prvi vrsti to, da sodelujočim omogočimo aktivno sodelovanje tudi v procesu oblikovanja analize in interpretacije zbranih podatkov.

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh 20 generacij nekdanjih dijakov. Za tiste, ki so se srečanja udeležili s svojimi družinami, je bilo v Vrtcu Dobrega pastirja organizirano tudi varstvo za otroke.

Dogodek je bil sicer pripravljen kot eden od korakov v procesu celovite analize raziskave, opravljene jeseni. V raziskavi pridobljeni podatki so bili primerjani s podatki iz raziskave med nekdanjimi dijaki, opravljene leta 2006, ter z dostopnimi aktualnimi nacionalnimi podatki. Nekdanjim dijakinjam in dijakom so bili predstavljeni z željo, da ti sami pokomentirajo videno, delijo kakšno lastno interpretacijo in postavijo vprašanja, ki se jim zastavljajo.

Po sami predstavitvi analize in razpravi o metodoloških vprašanjih so se udeleženci razdelili v manjše skupine, v katerih so komentirali predstavljene informacije in podatke, izražali svoja vprašanja in izpostavljali, kar se jim je zdelo zanimivo. Za tem so se v razpravi usmerili proti vprašanjem, kaj bi morala gimnazija glede na izraženo v prihodnje posebej upoštevati, na kaj bi morala biti pozorna in v katero smer naj vodstvo zapelje vizijo razvoja gimnazije v prihodnosti. O izpostavljenih pobudah so udeleženci nato razpravljali še v skupnem sklepnem delu v dvorani.

V prihodnjih mesecih bodo rezultati raziskave predstavljeni tudi svetu staršev Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma. Za tem bodo obsežnejše predstavitve v okviru konferenc ob koncu pouka deležni tudi profesorji in vzojitelji. Vodstvi gimnazije in dijaškega doma bosta do jeseni pripravili odzivni poročili, celotna znanstvena objava raziskave (skupaj z odzivi) pa bo predvidoma izšla v začetku prihodnjega šolskega leta.

Raziskava in njena analiza sicer predstavljata enega od impulzov v procesu načrtovanja vizije gimnazije in zavoda, ki preko evalvacije pretekle vizije do leta 2017 poteka že od lanskega leta in se bo sklenila z novo vizijo, ki bo oblikovana in sprejeta prihodnje leto.

P.S.: Na povezavi delimo nekoliko prilagojeno predstavitev, ki smo jo pripravili za udeležence srečanja. Sama predstavitev je bila zaradi predvidenega časa in zmogljivosti projektorja seveda nekoliko omejena. Za prvi vtis bo morda dovolj, za tiste, ki si želite več, pa ne ostane drugega kot čakanje na končno objavo v jeseni.

P.P.S.: Zavod sv. Stanislava v prihodnjem letu ne načrtuje gradnje doma za upokojence, kot je na predstavitvi povedal direktor zavoda. Če je kdo odšel že po prvem delu, je zamudil pojasnilo, da je šlo za prvoaprilsko šalo, in upamo, da bo obvestilo zasledil vsaj na tem mestu. 🙂

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.