Izvedbi seminarjev o digitalnosti in podjetnosti na daljavo

V torek, 26. 1., in v četrtek, 28. 1. 2021, sta potekala seminarja za pedagoške in druge strokovne delavce, ki sta bila posvečena precej aktualnim temam v šolstvu. Seminarje organiziramo v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih sofinancira MIZŠ. Letos smo bili na razpisu zelo uspešni in smo pridobili sofinanciranje za 9 seminarjev. Podrobnejše vsebinske opise si lahko preberete na spletni strani https://seminarji.stanislav.si.

Pasti in priložnosti digitalnega sveta v šoli. Primeri učinkovite prakse

Na prvem od dveh seminarjev smo se posvetili tematiki pomena digitalnega sveta za šolski prostor v razpetosti med priložnostmi oziroma izzivi na eni strani ter nevarnostmi na drugi. V uvodnem predavanju nas je g. Tomaž Valjavec iz podjetja Microsoft popeljal v svet tehnoloških inovacij, pri čemer se je še posebej osredotočil na vprašanje prihodnosti izobraževanja. V tem smislu moramo biti že sedaj pri mladih pozorni na razvoj določenih kompetenc, ki bodo potrebne v svetu, ko se bodo učenci čez več let zaposlovali. Vse to je težko natančno predvideti, zagotovo pa velja, kot je poudaril Valjavec, da bo veliko več povpraševanja po poklicih, ki temeljijo na obvladovanju znanj in veščin iz četverčka znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (s tujko STEM). V drugem delu predavanja pa smo spoznali nekaj konkretnih programskih okolij ali pripomočkov, ki nam učiteljem lahko olajšajo pouk oziroma ga, sploh v času šolanja na daljavo, naredijo prijaznejšega in učinkovitejšega.

Kot druga predavateljica na seminarju o digitalnosti je nastopila dr. Mirna Macur s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, ki je z nami že sodelovala v preteklosti. Njeno specialno področje so med drugim vprašanja in raziskave v povezavi z nekemičnimi odvisnostmi, posebej z odvisnostjo od računalniških iger. Predavateljica je najprej precej pozornosti namenila izkušnjam udeležencev glede pretirane uporabo digitalnih naprav pri mladih. Tukaj so bili udeleženci res aktivni in so prispevali pomembna opažanja, ki jih je predavateljica pospremila s svojimi uvidi. Vsekakor gre za zelo pomembna vprašanja in udeleženci so se strinjali, da takih strokovnih razlag primanjkuje. Zato je bilo v tem delu seminarja tudi precej vprašanj, na katera je ga. Macur z veseljem odgovarjala.

V tretjem in hkrati zadnjem delu seminarja pa je prav tako že stari znanec naših seminarjev g. Jernej Pangeršič iz podjetja Microsoft pripravil delavnico o orodjih Office 365 s posebnim poudarkom na okolju Teams. Gre namreč za aplikacijo, ki jo veliko učiteljev že uporablja pri svojem delu in zanje je bila delavnica tako nekakšna nadgradnja znanja. Za tiste, ki pri svojem delu uporabljajo druge rešitve, pa je bila pomembna za prvo seznanitev. G. Pangeršič je na izredno zanimiv in poučen način predstavil posamezne vidike uporabe, s posebnim poudarkom na delu s konkretno razredno skupnostjo.

Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter podjetništva v šolskem prostoru

Tudi drugi seminar, ki je bil posvečen inovativnosti in podjetnosti v šolah, je bil sestavljen iz treh delov. V prvem nas je s temeljnim znanjem s področja razumevanja vpeljevanja podjetnosti v šolah opremil dr. Blaž Zupan z Ekonomske fakultete v Ljubljani. V svojem predavanju je poseben poudarek dal razumevanju določenih faz, pri katerih gre najprej za razvoj podkompetence podjetnosti (npr. iz okvirja EntreComp), nadalje za sposobnost reševanja problemov in razvoja idej, kar naposled pripelje do vprašanja vloge podjetnika v družbi, razvijanja in vodenja lastnega podjetja in končno morda nekoč tudi do ukvarjanja s hitrorastočim podjetjem, tako imenovanim startupom. Predavatelj je vseskozi poudarjal pomembnost tega, da mladi ne ostanejo samo pri razvijanju idej, ampak da predvsem preizkusijo njihovo uresničljivost. Zato je v drugem delu predavanja predstavil tako imenovano metodo oblikovalskega mišljenja (ang. Design Thinking), ki je ena najbolj uveljavljenih metod delovanja podjetij in procesov v razvijanju produktov ali storitev za trg.

Drugi del seminarja o podjetnosti je ponudil predstavitev dobrih praks iz programa Moje podjetje, ki deluje pod okriljem JA-Slovenija, Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih. Štirje mentorji, ki so hkrati profesorji na treh srednjih šolah v Ljubljani in Škofji Loki, so predstavili sledeča področja: ustanovitev dijaškega podjetja, iskanje idej, grafična podoba in trženje. V interaktivnih dveh delavnicah, pri katerih so se udeleženci razdelili v dve manjši skupini, so ne samo uspeli predstaviti svoje znanje in izkušnje, ampak so ustvarili tudi zelo dobro vzdušje. To jim je uspelo s tem, da so morali biti udeleženci ves čas dejavni in aktivno soustvarjati podobo delavnic. Profesorici Mirjam Gorenc in Alenka Sedlar Špehar iz Biotehniškega centra Ljubljana, ki sta vodili eno izmed delavnic, sta med drugim predstavili tudi primere dobrih praks medpredmetnega sodelovanja. Profesorja Andreja Glavič iz Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana ter Tadej Debelak iz Srednje strojne šole Škofja Loka pa sta navdušila predvsem z izredno inovativno predstavitvijo metode povezovanja in spoznavanja dijakov v dijaškem podjetju, ki se morda med seboj še ne poznajo tako dobro. To pomeni, da so udeleženci sami na lastni izkusili, kako taka predstavitev poteka. Vsekakor sta obe delavnici, kot je razvidno iz evalvacije, ponudili izredno veliko uporabnega znanja, ki ga bodo udeleženci z veseljem uporabili pri svojem nadaljnjem pedagoškem in strokovnem delu.

V zadnjem delu seminarja pa smo s pomočjo gospe Jožice Rejec, nekdanje direktorice zelo uspešnega in tehnološko visoko razvitega slovenskega podjetja Domel iz Železnikov, sedaj pa direktorice že omenjenega zavoda JA-Slovenija, izvedeli tudi podrobnosti finančnega upravljanja dijaških podjetij. Sam zavod JA-Slovenija pa nam je ob koncu pomagala predstaviti vodja projektov, gospa Maja Juršič. Vsekakor je impresivno opazovati vse mogoče projekte in vključenost ter zagnanost mentorjev in dijakov v dijaških podjetjih in na inovacijskih kampih, ki jih tudi vsakoletno organizira zavod.

Preden smo se drug od drugega poslovili, pa je ga. Bajc iz Primorskega tehnološkega parka predstavila še podjetniško tekmovanje za mlade imenovano Popri, ki prav tako slovi po svoji izjemni priljubljenosti med osnovnošolci in dijaki.

Obeh seminarjev skupaj se je udeležilo skoraj 50 udeležencev, kar je zelo lepa številka. Na tem mestu se v imenu organizatorjev zahvaljujem vsem za udeležbo, prav tako pa tudi predavateljem za njihovo delo!

dr. Tadej Rifel

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content