Mojstrski tečaj Samospevi F. Schuberta za komorni sestav pevec – pianist

Schubertiada – zaključni koncert udeležencev tečaja bo v sredo, 18. aprila, ob 19.30 uri v Dvorani Matije Tomca.

Nejc Lavrenčič je poleg magisterijev iz klavirja in komorne igre na Kraljevem konservatoriju v Bruslju opravljal še specializacijo iz interpretacije samospeva pod okriljem svetovno priznanih koncertnih pevcev in pianistov. Njegovo umetniško delovanje je v veliki meri usmerjeno prav k samospevu, ki ga je ponesel na koncertne odre po Evropi, ZDA in Aziji s priznanimi tujimi in domačimi pevci. Več o njem in njegovem delu najdete na www.nejclavrencic.com.

POTEK TEČAJA:

sreda, 11. 4. 2018: predavanje o Schubertu, njegovem opusu, poetih, mojstrski tečaj (skupinske vaje, individualne ure), skupinski ogled glasbenega filma Winterreise;
četrtek, 12. 4. 2018: mojstrski tečaj (skupinske vaje, individualne ure);
petek, 13. 4. 2018: mojstrski tečaj (skupinske vaje, individualne ure);
sreda, 18. 4. 2018, ob 19.30: Schubertiada – zaključni koncert udeležencev tečaja.

Tečaj se bo pričel vsak dan ob 9. uri in trajal predvidoma do 18. ure. Načrtovan je tudi odmor za kosilo. V primeru večjega števila prijav bodo razpisani še dodatni termini.

VSEBINA TEČAJA: 

Mojstrski tečaj bo sočasno osredotočen na tri različne aspekte:

  1. Tehnična plat vokalne komorne igre:

– pianist kot enakopraven in izrazen glasbeni partner in ne korepetitor;
– raziskovanje in opredeljevanje vlog, kot jih narekuje oz. omogoča glasba ter razblinjanje stereotipov in »absolutnih resnic« o izvajanju glasbe;
– dih kot izrazno sredstvo in sporazumevalni element v komorni igri;
– telesna drža, dikcija, zvočno ravnovesje, osvobajanje resonance, vživljanje v glasbo, naravna odrska pojavnost in pripovednost;

  1. Zakladnica samospevov F. Schuberta:

– kdo je Schubert, kaj so in kakšni so njegovi samospevi, umeščanje teh v ožje in širše kontekste in kult Schuberta v zgodovini;
– kdo so Schubertovi pesniki;
– poznavanje značilnosti Schubertovega glasbenega jezika na nivoju mikro in makro strukture in glasbene pripovednosti skozi melodiko, motiviko, harmonijo, oznake dinamike in tempov,  večplastnost partiture idr.;

  1. raziskovanje in spodbujanje kreativnosti:

– vaje, igre, improvizacije in eksperimenti, ki nam dajejo vpogled v glasbeni jaz in omogočajo sočasno stabilnost in fleksibilnost;
– drža, mimika, dih, prevajanje besedil, iskanje aktualnosti glasbe v današnjem času in prostoru;
– raziskovanje in usklajevanje individualnih in skupinskih idej o interpretaciji, prepoznavanje zmožnosti oz. omejitev;

Vsak duo bo poleg dopoldanskih uvodnih predavanj in skupinskih delavnic imel najmanj
tri individualne lekcije po 40 minut (prva v januarju in drugi dve v aprilu), ki bodo naknadno oblikovane v urnik. Mojstrski tečaj se bo zaključil z nastopom udeležencev na Schubertiadi. Glede na število prijav bodo razpisani še dodatni termini za individualne lekcije.

PRIJAVE:

Prijave za aktivne udeležence potekajo do 4. 4. 2018. Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Vsak aktivni udeleženec mora izpolniti prijavnico. Ko bomo prejeli vašo prijavo, boste po e-pošti prejeli račun in položnico. Potrdilo o plačilu boste predložili ob udeležbi.
Kotizacija za aktivne udeležence znaša 160€ (za duo). Prednost pri udeležbi imajo že v prijavnici oblikovani komorni sestavi pevec-pianist. Po zmožnostih bomo povezali morebitne pevce in pianiste, ki ob prijavi ne bodo imeli glasbenega partnerja. Vsak udeleženec prijavi vsaj dva samospeva F. Schuberta, ki se bodo izvajali v nemškem (oz. originalnem) jeziku.

Prijave za pasivne udeležence potekajo do dneva prve udeležbe tečaja. Vsak pasivni udeleženec mora izpolniti prijavnico in ob udeležbi predložiti potrdilo o plačilu. Ko bomo prejeli vašo prijavo, boste po e-pošti prejeli račun in položnico. Kotizacija za pasivne udeležence znaša 35€.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo glasbene šole (01/58 22 241) od 9. do 14. ure.

Prijavnica aktivni udeleženci

Prijavnica pasivni udeleženci

 

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content