Priprava učencev na digitalni svet

Pred prvomajskimi počitnicami smo v Zavodu sv. Stanislava izvedli še zadnji letošnji seminar za učitelje v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom Digitalna pismenost.

Kako sodobne tehnologije spreminjajo družbo? Kakšna znanja bodo potrebna, da ostanemo konkurenčni v globalnem svetu? Kako lahko nespametna uporaba novodobne tehnologije zaznamuje posameznikovo življenje? Kako lahko otrokom in mladim na nevsiljiv način spregovorimo o varni uporabi interneta? Kaj je NTC sistem učenja in kako lahko različne igre, ki jih učitelj vključi v pouk, popestrijo učne ure in pri učencih spodbujajo razvoj veščin, ki jih od njih zahteva svet, v katerem živimo danes.

Tomaž Valjavec iz podjetja Microsoft Slovenija je s podatkom, da dve tretjini delovnih mest, ki jih bodo zasedli današnji osnovnošolci, še ne obstaja, spodbudil učitelje, da učence skušajo pripravijo na svet, ki jih čaka: da se bodo morali učiti in izpopolnjevati celo življenje, da bo vedno manj rutinskih nalog, da si nov poslovni svet želi kadra, ki bo sposoben timskega dela ipd. Coaching je sicer zahtevna metoda za uporabo v šoli, a odlična, saj spodbuja, da učenec sam pride do odgovorov, si zastavlja cilje in jih uresničuje, učitelj pa ga pri tem le usmerja in mu z vprašanji pomaga, da sam najde rešitve, ne daje pa nasvetov.

Tilen Dominko iz podjetja Varni internet je predstavil pasti in priložnosti spleta. Tako kot je otroke treba učiti in jim stalno ponavljati, kakšna pravila veljajo v cestnem prometu, tako bi jih bilo treba primerno izobraziti tudi za odgovorno uporabo sodobnih tehnologij. Žal otroci pogosto slišijo le, česa ne smejo, niso pa deležni nekega sistematičnega izobraževanja na tem področju. Učitelji so se seznanili z nekaj idejami, kako lahko na nevsiljiv način poučijo učence o varni uporabi interneta, hkrati pa so ozavestili, da sodobna tehnologija prinaša tudi številne pozitivne priložnosti za uporabo v razredu.

Upamo, da bodo učiteljem predstavljene vsebine koristile pri njihovem pedagoškem delu in jih spodbudile h kakšni konkretni spremembi, saj je današnji svet drugačen, kot je bil pred leti, zato so le-te nujne.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content