Seminarja o uspešni komunikaciji in celostnem spremljanju

Sredi, 3. 3. 2021 in 17. 3. 2021, sta bila dneva, ko smo v našem zavodu izvedli – na daljavo seveda – še dva seminarja za učitelje in druge zaposlene v šolstvu. Seminarje organiziramo v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih sofinancira MIZŠ.

Letos smo bili na razpisu zelo uspešni in smo pridobili sofinanciranje za 9 seminarjev. Podrobnejše vsebinske opise si lahko preberete na spletni strani.

Oba seminarja sta bila zastavljena izrazito delavniško, kar je udeležencem ponudilo veliko priložnosti za aktivno udeležbo v obliki izmenjave izkušenj in mnenj, hkrati pa so imeli veliko časa tudi za delo v manjših skupinah in za osebno refleksijo.

Komunikacija med starši in učitelji

Prvi od dveh seminarjev, ki so ga za udeležence pripravile tri sodelavke iz našega zavoda, in sicer profesorica psihologije na gimnaziji Mirjam Erce Vratuša, svetovalna delavka na osnovni šoli, Barbara Mestnik in karierna svetovalka Nataša Hanuna, se je posvetil tematiki uspešne komunikacije med starši in učitelji. V prvem delu je po uvodni predstavitvi udeležencev in izraženih pričakovanjih sledilo delo v skupinah, pri čemer so morali udeleženci izdelati svoj peskovnik. Ja, prav ste slišali. ? Ni šlo sicer za tistega iz peska, ampak glede na situacijo pa tudi glede na možnosti, ki nam jih ponuja IKT, so udeleženci ustvarili vsak svoj digitalni peskovnik, ki so ga morali v nadaljevanju tudi na kratko predstaviti. Namen te vaje je bil predvsem v vizualizaciji svojega mesta in poslanstva učitelja in strokovnega delavca na področju uspešne komunikacije z drugimi, še posebej pa s starši učencev ali dijakov. V drugem vsebinskem delu, ki ga je vodila Mirjam Erce Vratuša, so udeleženci spoznali različne strategije uspešne komunikacije in se seznanili s teoretskim ozadjem strokovne identitete učitelja. Nato pa so se udeleženci spet odpravili v »svoj peskovnik« in tam poskušali prepoznati, v čem so v svojem odnosu do staršev res uspešni in kje še lahko napredujejo. V zadnjem vsebinskem delu je Barbara Mestnik vodila dinamiko igre vlog, s katero so udeleženci v manjših skupinah preizkusili dva različna scenarija komunikacije s starši. Čisto za konec pa so se spet navezali na »svoje peskovnike«, ki so jih tekom seminarja res vsi zelo posvojili, in opravili kratko evalvacijo prehojene poti v razmisleku in vajah o uspešni komunikaciji.

Seminar je s strani udeležencev prejel veliko pohval. Za konec izpostavimo eno izmed teh: »Pohvalila bi majhno število udeležencev, saj smo tako vsi prišli do besede in povedali svoje izkušnje ter postavili vprašanja. Všeč mi je bilo tudi sproščeno vzdušje.« Zato smo se organizatorji seminarja tudi že odločili, da omenjeni seminar ponudimo tudi v šolskem letu 2021/22.

Celostno spremljanje in karierna orientacija

Na drugem seminarju, ki ga je skupaj z Markom Weilgunyjem prav tako izvajala naša sodelavka Nataša Hanuna, pa je bilo vzdušje še bolj domače. Udeležilo se ga je namreč manjše število udeležencev, ki pa so v tem prepoznali priložnost za še bolj intenzivno in poglobljeno izmenjavo mnenj in bili vsi po vrsti zelo hvaležni za tako izkušnjo. Tematsko je šlo na seminarju o celostnem spremljanju in karierni orientaciji za tri ločene vsebinske dele. V prvem je Nataša Hanuna predstavila načela vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer je na željo udeležencev zopet uporabila metodo graditve lastnega peskovnika, ki smo jo že omenili zgoraj. S tem so imeli udeleženci dovolj časa za refleksijo osebnih pristopov k področju spremljanja razvoja kompetenc pri učencih in mladostnikih. V drugem delu je ga. Hanuna predstavila še nekaj uspešnih praks, podrobneje mapo Moja pot, s katero na naši osnovni šoli spremljajo napredek in razvoj kompetenc pri učencih. V zadnjem delu seminarja pa je g. Weilguny predstavil nekaj primerov, ki zadevajo kompetenčni okvir za poučevanje in učenje v 21. stoletju. Tudi v tem delu so imeli udeleženci veliko priložnosti za lastno in skupino refleksijo ter deljenje dobrih praks.

Izredno me veseli, da kljub razmeram, ki nam ne dopuščajo izvajanja naših seminarjev v živo, uspemo pripraviti kvalitetne vsebine, ki jih udeleženci sprejemajo z navdušenjem, hkrati pa v njih prepoznajo spodbudo za svoje lastno pedagoško in strokovno delo na šolah in v drugih učnih okoljih.

Vabimo vas, da spremljate našo Facebook stran, kjer objavljamo vse aktualne informacije v zvezi z izvedbami naših seminarjev!

dr. Tadej Rifel

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content