Simpozij ob 20-letnici glasbene šole

V torek, 14. marca 2017, je v glasbeni šoli potekal simpozij, kjer smo iskali navdihe in usmeritev za naše bodoče delovanje.

Tri leta po Škofijski klasični gimnaziji je v Zavodu sv. Stanislava zaživela tudi Glasbena šola (1996), ki v tekočem šolskem letu 2016/17 zre na preteklih 20 let svojega delovanja in oblikuje vizije za bodočnost.
Dopolnjujemo pogled na lastno identiteto in na z njo povezane načine sobivanja in vpliv na prihajajoče rodove: izziv je mnogoplasten, zahteven in – lep.

Pripravili smo simpozij, ki je razširil obzorje in osvežil navdih za bodoče delovanje, ki sme biti drzno, inovativno, predvsem pa mora biti človeško uravnoteženo in ljubeče segajoče v skrivnostne globine človeka, posebno še mladostnika, kakršen nam je zaupan. Tematika se je zato gibala med tremi poudarki: UMETNOST, DUHOVNOST, VZGOJA/ŠOLANJE.

Fotografije simpozija si lahko ogledate tukaj.

 

Pozdravni nagovor ravnatelja glasbene šole Draga Arka, prof. ob začetku simpozija

Dober dan in lepo pozdravljeni spoštovani udeleženci simpozija Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava.

Profesorji glasbene šole smo se odločili, da ob 20. letnici ustanovitve šole priredimo glasbeni simpozij, ki bo pomen glasbe,  glasbenega izobraževanja, njene estetske in vzgojno izobraževalne naravnanosti prikazal iz različnih vidikov in spoznanj. Prav tako pa nam bo pokazal novih svetlob in pogledov v prihodnost v okolju, ki ga skupaj gradimo. Ni nepomembno vedeti, da so glasba in njene misli soodvisne od svojega okolja.

Po drugi strani pa je bilo o glasbi že veliko napisanega in izrečenega. Resnici na ljubo moramo priznati, da živimo v informacijski in zvočni zasičenosti. Ta zastira, oz. začenja hromiti našo bit zaznavanja globin glasbe in njeno transcendentalno moč. Ali si zato upamo ubesediti slutnje in na novo razmisliti stališča ter se podati v globino jaza?

Človek ne more ubežati resnici, da je harmonično bitje in del narave. V njegova duši je prirojena težnja po skladnosti.  Vendar pa je v človeku tudi druga plat, lahko bi rekli destruktivna, ki želi to ravnovesje porušiti in ga preoblikovati. Zato je zavedanje in spodbujanje želje po lepoti tako pomembno, da se o njej razpravlja ter da se jo udejanja na različnih področjih umetnosti. Zavedanja neprestane prisotnosti umetnosti v vseh slojih družbene angažiranosti človeka je temeljnega pomena. Skozi glasbeno umetnost je znal človek razvijati več kot srčno kulturo in celostno vzgojo, ki pa je danes v veliki nevarnosti usihanja prav zaradi prevelikega enostranskega intelektualizma.

To so razmišljanja in izzivi zaradi katerih smo povabili predavatelje – profesorje, iz Akademije za glasbo red. prof. mag. Ivana Florjanca, red. prof. dr. Matjaža Barba iz filozofske fakultete, arhitekta doc. dr. Leona Debevca in patra jezuita dr. Silva Šinkovca, ki nam bodo odstrli svoje poglede, svoja izkustva.

V popoldanskem času pa bosta nastopila še dva predavatelja, naša profesorja Marta Močnik Pirc in Dalibor Miklavčič.

Želim si, da ta simpozij v nas prebudi nove vizije in izzive, ki nas bodo na novo oplemenitile pri vzgoji naših otrok.
Ravnateljevo poročilo

 

[pdfviewer]https://www.stanislav.si/wp-content/uploads/2017/03/PLAKAT-1.pdf[/pdfviewer]

[pdfviewer]https://www.stanislav.si/wp-content/uploads/2017/03/PROGRAM.pdf[/pdfviewer]

 

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content