Tkanje vezi v vrtčevski (in šolski) skupnosti

V današnjem svetu, ki čedalje bolj stremi k individualizmu, je skupnost težje vzpostaviti, vendar kljub vsemu ni nič manj pomembna, kot je bila nekoč.

Ker življenje v Vrtcu Dobrega pastirja temelji na gradnji skupnosti med zaposlenimi, na skupnem sobivanju otrok, staršev in zaposlenih, na ustvarjanju enakih možnosti za vse otroke z organiziranjem raznolikih dejavnosti, ki so omogočene vsem otrokom ravno zaradi sodelovanja in povezovanja kolektiva, smo se odločili, da vse te primere dobre prakse ponesemo v svet, med pedagoške delavce.

Tako smo v soboto, 13. maja, zaposleni v Vrtcu Dobrega pastirja pripravili izobraževanje za pedagoške delavce: »Tkanje vezi v vrtčevski (in šolski) skupnosti«. Skozi teorijo, predvsem pa veliko primerov dobrih praks smo predstavili, na kakšne načine tkemo vezi med nami, otroci, starši in okoljem. Udeleženci so se s poslušanjem, razmišljanjem, delavnicami, pa tudi preko iger seznanjali s skupnostjo, z njenim pomenom in pozitivnimi učinki na posameznika. S pozitivnimi odzivi so se udeleženci odpravili v svoje šole in vrtce, kjer bodo, kot so povedali, marsikatero idejo skušali uresničiti tudi oni.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content