Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi

»Vzgojna razsežnost šole je danes še bolj pomembna, kot je bila v preteklosti,« je misel, ki na kratko povzema rdečo nit pogovora o knjigi dr. Romana Globokarja Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi.

Avtor je knjigo napisal po končanem skoraj sedemnajstletnemu delu v Zavodu sv. Stanislava. V tem času sta bila ustanovljena Osnovna šola Alojzija Šuštarja in Vrtec Dobrega pastirja in v obdobju načrtovanja se je pogosto porajalo vprašanje, koliko digitalnih vsebin vključiti v šolo, vrtec. Kdaj je otrok zrel, da odgovorno uporablja digitalna sredstva? Se bo vloga učitelja z uporabo digitalne tehnologije zmanjšala? Kdo lahko spodbuja ustvarjalnost, razmišljanje izven okvirjev? Kako na otroke deluje pozitivna povratna informacija nekoga, ki ga spoštujejo? Kako se mladostnik znajde v kopici podatkov, ki so mu na voljo, če nima temeljnega znanja? Odgovori na zgornja vprašanja nakazujejo, da je vloga učitelja tudi v digitalni dobi nenadomestljiva. Učitelj s svojo prisotnostjo, znanjem, navdušenjem nad predmetom, ki ga poučuje, predvsem pa z usmerjanjem pomaga učencem do znanja in osebnega razvoja.

Šola pripravlja na življenje po končanem šolanju, na to, da se bodo učenci, ki jih poučujemo danes, znašli čez 5, 10, 20 let. Temeljno znanje, da bodo lahko sledili tehnološkemu razvoju, kritično vrednotenje, ustvarjalnost, iskanje novih/drugačnih rešitev, zmožnost videti celoto, empatija, samozavest, samospoštovanje, odgovornost do sebe in drugih, odprtost itd. bodo učencem pomagali, da bodo uspešni, zmožni slediti razvoju in spremembam, ki jih le-ta prinaša.

Izzivov za šolo, ki jih prinaša današnji digitalni svet, je veliko, avtor pa je vse zbrane opomnil, da se ustvarjalno znanje, znanje, ki ima prihodnost, še vedno rojeva v osebnem odnosu med učitelji in učenci. Pri pridobivanju tega znanja pa je vsem v pomoč tudi uporaba sodobne tehnologije.

O vsem tem je tekla beseda na predstavitvi knjige Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi. Pogovor je vodil maturant Erazem Ivanc, na njem pa sta poleg avtorja dr. Romana Globokarja sodelovala še dr. Tadej Rifel in Marko Weilguny, ki sta vsak s svojim prispevkom obogatila knjigo.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content