PRIJAVA ZA BIVANJE V JEGLIČEVEM DIJAŠKEM DOMU

Drage bodoče dijakinje, dragi bodoči dijaki in starši.

Dobrodošli v Jegličevem dijaškem domu.

Za bivanje v domu izpolnite prijavnico za sprejem v dijaški dom na obrazcu PSDD-MŠŠ-1/19.  Prijavnico pošljite na naslov našega dijaškega doma ali jo osebno oddajte v tajništvo doma, lahko jo pošljete tudi po e- pošti. Na razpolago imamo še nekaj prostih mest.

SUBVENCIONIRANO BIVANJE

Dijaki doma, ki imajo sestro ali brata s statusom vpisanega dijaka in je nastanjen v kateremkoli dijaškem domu v Sloveniji, imajo možnost subvencioniranega bivanja (obrazec Vloga za subvencijo VUS-MŠŠ-2/18.

Dodatne informacije: dobite jih osebno, po telefonu ali elektronski pošti:
svetovalna služba: 01/58 22 249, svetovalna.jdd@stanislav.si,
ravnatelj: 01/58 22 256, ravnatelj.jdd@stanislav.si,
tajništvo: 01/58 22 258, zalka.pintar@stanislav.si.

 

Kdo se lahko vpiše v Jegličev dijaški dom?

V domu lahko biva vsak, ki:

 • odda izpolnjeno prijavnico v predpisanem roku;
 • ima status dijaka;
 • se strinja z vzgojno usmeritvijo dijaškega doma in domskim redom ter ga je pripravljen upoštevati.

Prednosti bivanja v dijaškem domu:

 • manj časa se porabi za vožnjo;
 • možnost individualnega in skupinskega učenja;
 • delo na samostojnosti in odgovornosti;
 • odprt odnos z vzgojitelji;
 • raznolike interesne dejavnosti;
 • pestra duhovna ponudba;
 • možnost rekreacije;
 • druženje z vrstniki;
 • večina dijakov gre v šolo kar v copatih 🙂

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.