Urnik interesnih dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST DAN ČAS PROSTOR MENTOR/-ICA
DOMSKI PLESI termini po LDN 20.00–23.00 skupni prostor Irena Žnidaršič Horvat
EKONOMIJA ZA VSAK DAN torek 19.15 nova učilnica II. nadstropje Rihard Režek
FRANCOSKA KONVERZACIJA ponedeljek 19.30 nova učilnica II. nadstropje Marija Leskovec
NAMIZNI TENIS torek 19.30–20.15 skupni prostor Tomaž Urh
NOGOMET tor.-fantje
sre.-dekleta
19.30–21.30 telovadnica dežurni vzgojitelj
ODBOJKA ponedeljek
četrtek
20.30–21.30
19.30–21.30
telovadnica dežurni vzgojitelj
KOŠARKA ponedeljek 20.30–21.30
19.30–20.30
19.30–21.30
telovadnica dežurni vzgojitelj
VIS: vokalno instrumentalna skupina sreda 19.30 glasbena učilnica Karmen Kunc,
Rok Pogačar
LIKOVNI KROŽEK četrtek 19.30 nova učilnica II. nadstropje Rok Pogačar
ŠAH po dogovoru po dogovoru šahovske mize
DOMSKI KINO četrtek 19.30 skupni prostor Simon Jeglič
PROSTOVOLJNO DELO sreda 14.00 nova učilnica II. nadstropje
MISIJONSKI KROŽEK torek 19.30 nova učilnica II. nadstropje Marija Leskovec

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.