Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih vzgojnih skupin sporočajo vodstvu doma mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na roditeljskih sestankih. Vodstvo doma člane sveta obvešča o življenju in delu v domu, o učnem uspehu, o reševanju tekočih vzgojnih situacij, o dejavnostih, načrtih. Pozitivna naravnanost in dobro sodelovanje med ravnateljem in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojnega poslanstva doma. Svet staršev se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 bodo:

  • 30. septembra 2022.,
  • 22. januarja 2023,
  • 5. maja 2023.

Vsi sestanki se pričnejo ob 15. uri.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content