Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih vzgojnih skupin sporočajo vodstvu doma mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na roditeljskih sestankih. Vodstvo doma člane sveta obvešča o življenju in delu v domu, o učnem uspehu, o reševanju tekočih vzgojnih situacij, o dejavnostih, načrtih. Pozitivna naravnanost in dobro sodelovanje med ravnateljico in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojnega poslanstva doma. Svet staršev, ki ga letos vodi ga. Anita Jesenko, se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2019/20 bodo:

  • 20. septembra 2019,
  • 17. januarja 2020,
  • 8. maja 2020.

Vsi sestanki bodo ob 15. uri v sobi Marijana Tršarja.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.