Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih vzgojnih skupin sporočajo vodstvu doma mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na starševskih sestankih. Vodstvo doma člane sveta obvešča o življenju in delu v domu, o učnem uspehu, o reševanju tekočih vzgojnih situacij, o dejavnostih, načrtih. Pozitivna naravnanost in dobro sodelovanje med ravnateljem in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojnega poslanstva doma. Svet staršev se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2023/24 bodo:

  • 29. septembra 2023.,
  • 19. januarja 2024,
  • 19. aprila 2024.

Vsi sestanki se pričnejo ob 15.00 v zbornici Jegličevega dijaškega doma.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content