Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih vzgojnih skupin sporočajo vodstvu doma mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na roditeljskih sestankih. Vodstvo doma člane sveta obvešča o življenju in delu v domu, o učnem uspehu, o reševanju tekočih vzgojnih situacij, o dejavnostih, načrtih. Pozitivna naravnanost in dobro sodelovanje med ravnateljico in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojnega poslanstva doma. Svet staršev se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 bodo:

  • 8. oktobra 2021 v Salonu Janeza Pavla II.,
  • 21. januarja 2022,
  • 6. maja 2022.

Vsi sestankise pričnejo ob 15. uri.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content