Sestanki za starše

 

Sestanki za starše so redna oblika sodelovanja med domom in starši. V šolskem letu sta predvidena dva sestanka – v septembru (za starše novincev teden pred začetkom pouka) in v marcu. Sestanki za starše so praviloma sestavljeni iz dveh delov. En del je skupni za vse starše v dvorani in je namenjen tematskim predavanjem s področja vzgoje. Drugi del sestanka poteka v matičnih učilnicah vzgojnih skupin in ga vodi vzgojitelj. V posameznih terminih roditeljskih sestankov potekajo tudi govorilne ure oz. individualni pogovori z matičnim vzgojiteljem..

Ker je večina dijakov v našem dijaškem domu iz naše gimnazije, so vzgojitelji staršem na razpolago v domu tudi v terminih, ko so sestanki za starše na naši šoli, vsakič predvidoma od 14. do 18. ure oz. po potrebi tudi dlje.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content