Kot uvod v praznovanje 25-letnice (ponovnega) delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma ter 10-letnice ustanovitve Osnovne šole Alojzija Šuštarja Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ) v okviru Zavoda sv. Stanislava pripravlja mednarodni simpozij z naslovom Kritično mišljenje v digitalni dobi – Critical thinking in digital age, ki bo potekal od 10. do 12. maja 2018. Naslovna tema je presek dveh ključnih poudarkov delovanja Zavoda sv. Stanislava, ki se v zadnjem času v veliki meri osredotoča na izzive virtualnega sveta in na pomen kritičnega razmisleka v sodobni družbi.

 

PROGRAM

 

“Vstop v problematiko”

15.00 doc. dr. Nenad Čuš Babić

Kaj omrežje prinaša ali odnaša mladostniku? Samoumevnost naprav ne ustvarja posebnih lastnosti. Postavlja nov kontekst, v katerem uresničujemo svoje življenje.

(Plenarno predavanje z razpravo – Dvorana Matije Tomca.)

Doc. dr. Nenad Čuš Babić je zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo na Univerzi v Mariboru.

16.30 doc. dr. Bruno Ćurko

In the ideal world, »learning for critical thinking« is necessary. Unfortunately, the necessity of critical thinking in formal education was wished or desired by a few thinkers. In the contemporary, digital age, the need for critical thinking is increasing. Why?

(Plenarno predavanje z razpravo – Dvorana Matije Tomca.)

Doc. dr. Bruno Ćurko je zaposlen na Filozofski fakulteti v Splitu.

“Šola v digitalni dobi”

09.00 Šolske prakse

Uporaba IKT pri pouku francoščine,
Barbara Cergolj, Škofijska klasična gimnazija

Sveta ne spoznavamo le z virtualnimi povezavami, ampak tudi s prakso dijakov v tujini,
Mira Gujt, Srednja ekonomska šola Maribor

Sodelovanje v oblaku,
Nataša Dovžan, OŠ Križe

Uporaba elektronskih preglednic pri razvijanju kritičnega mišljenja,
mag. Ambrož Demšar, OŠ Alojzija Šuštarja

Kritično mišljenje pri otrocih, starih od 3 do 6 let,
Bojana Markelj, OŠ Stražišče Kranj

Razredne ure kot način vzgoje za kritično razmišljanje “milenijcev” v digitalni dobi,
Benjamin Tomažič in Tina Šlajpah, Gimnazija Želimlje

STEM in kritično mišljenje – program Mali Radovednež,
ZavodVseUk

Napredno orodje za vizualno komuniciranje v šolstvu,
Techsmith

Socialna akademija: naredi nekaj!,
Matej Cepin, Socialna akademija

Gledališče/drama in aktivno državljanstvo,
Maria Kapetanaki, Open University Cyprus

Izobraževanje je cenejše kot ignoriranje,
Varni internet

Znanost je lahko zelo zabavna z uporabo modernih tehnologij,
Pasco

(Predstavitve na stojnicah – Kregarjev in Meršolov atrij)

11.00 Med humanizmom in podjetnostjo

Pomen humanizma v naravoslovnih (empiričnih) znanostih in kje so stične točke,
Tim Prezelj, nekdanji dijak

Podjetništvo in kritično mišljenje,
Matic Breznik, Ustvarjalnik

Kritično o lažnih novicah,
Nejc Plohl, študent psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru

Izzivi in priložnosti digitalne dobe,
Tomaž Valjavec, Microsoft

(Predavanja in delavnice – Dvorana Matije Tomca in Skupni prostor JDD)

15.00 Metode in pristopi

Bojana Markelj, OŠ Stražišče Kranj

mag. Ambrož Demšar, OŠ Alojzija Šuštarja, Zavod sv. Stanislava

Mirjam Erce Vratuša, Škofijska klasična gimnazija, Zavod sv. Stanislava

Benjamin Tomažič in Tina Šlajpah, Gimnazija Želimlje

Nina Povšič Trantura, OŠ Rada Robiča Limbuš

(Dvorana Matije Tomca)

“Izzivi in perspektive”

09.00 Vpliv digitalnih medijev

Ustvarjanje trajne mreže znanja z multimedijskim načinom učenja in pomnjenja,
Branko Marijanović, KŠC Don Bosko, Žepče

Vpliv digitalnih medijev na čustveni, socialni in moralni razvoj otrok,
doc. dr. Roman Globokar, Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani

11.00 Vzgoja v digitalni dobi

Digitalna vzgoja: kako Evropska unija vidi prihodnost izobraževanja,
dr. Tadej Rifel, Zavod sv. Stanislava

Kritično premislimo kritično mišljenje: kritično ovrednotenje sodobne ideologije kritičnega mišljenja,
dr. Jernej Pisk, Škofijska klasična gimnazija

Mladi v primežu “telekracije”,
Aleš Vrbovšek, Gimnazija Želimlje

 

 

 

KONTAKT

[email protected]
(01) 58 22 151

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.