Duhovna misel

29. nedelja med letom

Tako govorí Gospod svojemu maziljencu, Kiru. (Iz 45,1) 

Vémo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvóljeni. (1 Tes 1,4) 

»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« (Mt 22,21) 

Razmere v Sloveniji in po svetu so se spet spremenile in zavodski hodniki so ponovno brez mladostnega vrveža. Upamo, da bomo lahko čimprej ponovno prišli skupaj.

Odlomki Božje besede pretekle nedelje nas spodbujajo k razmisleku o odnosu do sveta in Boga.

Izaija v 45. poglavju opisuje perzijskega kralja Kira, ki je premagal Babilonce in Judom omogočil vrnitev na njihove domove. Babilonsko izgnanstvo je bilo v 6. stoletju pr. Kr (597–538). Kralj Kir je postal tudi eden največjih dobrotnikov Izraela, saj je daroval sredstva za ponovno postavitev jeruzalemskega templja. Prerok Izaija je tako navdušen, da mu podeli naziv mesija – ime, ki so ga uporabljali za največjega kralja Davida in kasneje za Jezusa.

Celotno Sveto pismo stare zaveze hoče spomniti in poudariti temeljni odnos Boga do človeka. Od stvarjenja sveta dalje Bog skrbi za vse, kar je ustvaril, in vsakega človeka vabi v občestvo s seboj. Izraelci so izbrani, vendar ne zaradi samih sebe, temveč da bi po njih odrešenje in Božje življenje prihajalo do vseh ljudi. In tako preko njih tudi tuji kralj postane del Božjega načrta.

Apostol Pavel spomni svoje brate in nas, da smo poklicani, da smo izvoljeni. Vsak ima posebno poslanstvo, ki mu je zaupano. Vir tega poslanstva je Božja ljubezen, izlita v naša srca po Svetem Duhu (Rim 5,5). In v tej Očetovi ljubezni smo njegovi sinovi in hčerke postavljeni v svet.

Farizeji in herodovci so skušali Jezusa, da bi ga ujeli v zanko. Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da bi s pritrditvijo ali zanikanjem samega sebe obsodil. Z odgovorom Jezus preseže ozkost vprašanja o potrebnosti »plačevanja davka«. Ne gre samo vprašanje zemeljskega, tostranskega življenja, za vprašanje izpolnjevanja predpisov in odnosa do države in družbe. Jezus se usmeri na vprašanje izvora vsega našega ravnanja. Spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva ter njegovih vrednot ima svoj izvor v tem, da je človek ustvarjen po Božji podobi. Ne samo v človeških dogovorih, temveč v temeljni ljubljenosti. Gre za bratstvo, ki ga lahko živimo v medsebojnem spoštovanju, v molitvi za bližnjega, v dobri in prijazni besedi, v vsakdanjih pozornostih, v prepoznavanju stiske in pomoči. V tem in v zakramentih Cerkev odkrivamo Božjo navzočnost.

Ob misijonski nedelji mislimo na vse naše rojake po svetu, ki v misijonih pomagajo ljudem v stiski. Hvaležni smo za vse pričevalce po svetu in prosimo zanje, da bi lahko izpolnjevali svoje poslanstvo.

Želim vam miren in blagoslovljen teden.

V imenu zavodskih duhovnikov,

Tone Česen

  • OSNOVNA ŠOLA ALOJZIJA ŠUŠTARJA
    os@stanislav.si
    Tajništvo: (01) 58 22 225
    Svetovalna služba: (01) 58 22 161

  • Koledar

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.