Duhovna misel

Nedelja Jezusovega krsta

Spomnim se nekega večera, ko sem se po počitnicah, ki sem jih preživel doma, vračal nazaj v semenišče. Tja me je peljal moj oče. Prišla sva malo pred uro za večerno molitev in ker se mi ni mudilo, sva še malo poklepetala: o razmerah doma, v Cerkvi, pač običajni pogovori. Preden sem stopil iz avta, me je prijel za roko, me pogledal v oči in rekel: »Veš, Matevž, res sem ponosen nate.« Tisti večer sem prišel v semenišče s potrditvijo od očeta, da sem vreden ljubezni, ki jo ima do mene in v kateri se je moral marsičemu odreči in se potruditi. Pripravljen sem bil, da grem in izpolnim svoje poslanstvo.

Enak trenutek Jezus doživi ob svojem krstu. Tik pred začetkom svojega javnega delovanja se sreča s svojim sorodnikom Janezom Krstnikom. Ta ga potopi v vodo in iz nebes se zasliši glas: »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.« Jezus je Sin Očeta, pripravljen, da izpolni svoje poslanstvo.

Njegovo poslanstvo je bilo, da s svojim življenjem, trpljenjem, smrtjo in vstajenjem padlemu človeštvu pridobi priložnost, da postanemo Božji otroci. »Tistim pa, ki so jo sprejeli, je (Beseda) dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.« (Jn 1,12-13)

Kristjani verjamemo, da se naše rojstvo iz Boga zgodi pri zakramentu svetega krsta. Takrat postanemo Božji otroci. Katekizem Katoliške Cerkve pravi takole: »Krst napravi iz novokrščenca novo stvar, božjega posinovljenega otroka, ki je postal deležen »božje narave«, Kristusov ud, sodedič s Kristusom in tempelj Svetega Duha.« (KKC 1265)

Našega krsta se po večini ne spomnimo, kljub temu pa je ključen trenutek za naše življenje. Od takrat tudi za nas veljajo besede, ki nam jih govori naš Nebeški Oče: »Ti si moj ljubljeni sin / moja ljubljena hči, zelo sem te vesel.« Krst je najgloblja potrditev naše identitete. V svojem bistvu smo ustvarjeni od Boga, neznatni, a Bog nas s svetim krstom povzdigne v odnos Ljubezni, ki je v osebah Sv. Trojice. Zavedanje tega more in mora biti podlaga za naše delovanje in izpolnjevanje našega poslanstva.

Nedelja svetega krsta je odlična priložnost, da se spomnimo svojega krsta. Lahko si sami ali z družino ogledamo slike krsta. Lahko prižgemo krstno svečo in se zahvalimo za ta dar, ki nam ga je podaril Bog. V tišini molitve poslušajmo besede, ki nam jih govori Oče. Premislimo pa v molitvi tudi o tem, če podobne besede od nas prejmejo tisti, h katerim smo poslani - otroci, učenci, dijaki, študenti.

Matevž Mehle

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.