O vpisu v 1. razred OŠ Alojzija Šuštarja

Vsako leto vpišemo 50 prvošolk in prvošolcev v dva oddelka prvega razreda. V šolskem letu 2019/20 bodo prvi razred obiskovali otroci, ki so rojeni leta 2013.

Z zbiranjem predprijav smo zaključili. Trenutno potekajo razgovori s kandidati in starši, v februarju pa bomo imeli vpis.

Za vse informacije v zvezi z vpisom se obrnite na gospo Barbaro Mestnik v svetovalni službi (barbara.mestnik@stanislav.si).

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.