Zaposleni

Vodstvo in strokovne službe

Nuša Pohlin Schwarzbartl ravnateljica

nusa.schwarzbartl@stanislav.si
Matevž Bolta

Matevž Bolta pomočnik ravnateljice

matevz.bolta@stanislav.si

mag. Metka Pirš Zupin

mag. Metka Pirš Zupin poslovna sekretarka

os@stanislav.si

Gašper Kočan

Gašper Kočan šolski kaplan

gasper.kocan@stanislav.si

Barbara Mestnik

Barbara Mestnik svetovalna služba

barbara.mestnik@stanislav.si

Eva Novak

Eva Novak svetovalna služba

eva.novak@stanislav.si

Klemen Čeligoj

Klemen Čeligoj svetovalna služba

klemen.celigoj@stanislav.si

Katka Novak

Katka Novak svetovalna služba

katka.koren@stanislav.si

Nataša Anderlič

Nataša Anderlič svetovalna služba

natasa.anderlic@stanislav.si

Manca Vesenjak

Manca Vesenjak (na porodniškem dopustu)

manca.vesenjak@stanislav.si

 

Lucija Gerbec

Lucija Gerbec knjižničarka

os-knjiznica@stanislav.si

Marija Vene

Marija Vene knjižničarka

marija.vene@stanislav.si

Lidija Jeromen

Lidija Jeromen knjižničarka

Učiteljski zbor

Nuša Arnež

Nuša Arnež učiteljica 2. razreda

nusa.arnez@stanislav.si

Klemen Banko

Klemen Banko učitelj praktikuma, verouka in OPB (3. razred)

klemen.banko@stanislav.si

Marija Blaži

Marija Blaži učiteljica likovne umetnosti in OPB (5. razred)

marija.blazi@stanislav.si

Matevž Bolta

Matevž Bolta učitelj praktikuma, tehnike in OPB (5. razred)

matevz.bolta@stanislav.si

Zdenka Candellari

Zdenka Candellari učiteljica kemije in naravoslovja

zdenka.candellari@stanislav.si

Nejc Capuder

Nejc Capuder učitelj geografije in praktikuma

nejc.capuder@stanislav.si

Simona Cepin

Simona Cepin (na porodniškem dopustu)

simona.cepin@stanislav.si

Martin Čokl

Martin Čokl učitelj fizike

martin.cokl@stanislav.si

Maja Čuk

Maja Čuk (na porodniškem dopustu)

maja.cuk@stanislav.si

mag. Ambrož Demšar

mag. Ambrož Demšar učitelj matematike

ambroz.demsar@stanislav.si

mag. Irena Demšar

mag. Irena Demšar učiteljica 4. razreda

irena.demsar@stanislav.si

Tadeja Drašler

Tadeja Drašler učiteljica 5. razreda

tadeja.drasler@stanislav.si

Sara Drnovšek

Sara Drnovšek učiteljica slovenščine

sara.drnovsek@stanislav.si

Dimitri Duhannoy

Dimitri Duhannoy učitelj francoščine, praktikuma in OPB (3. razred)

dimitri.duhannoy@stanislav.si

mag. Petra Erjavec

mag. Petra Erjavec učiteljica 3. razreda

petra.erjavec@stanislav.si

Martina Ferlan Kavčič

Martina Ferlan Kavčič učiteljica praktikuma

martina.ferlan@stanislav.si

Petra Filipič

Petra Filipič učiteljica športa

petra.filipic@stanislav.si

Špela Furman

Špela Furman učiteljica OPB (2. razred)

spela.furman@stanislav.si

Miha Gabrovšek

Miha Gabrovšek učitelj nemščine

miha.gabrovsek@stanislav.si

Helena Horvat

Helena Horvat učiteljica 5. razreda

helena.horvat@stanislav.si

Monika Hribar

Monika Hribar spremljevalka in učiteljica biologije

monika.hribar@stanislav.si

Ana Hriberšek

Ana Hriberšek učiteljica matematike in OPB (4. razred)

ana.hribersek@stanislav.si

Nadja Janežič

Nadja Janežič učiteljica glasbene umetnosti in zborovodkinja

nadja.janezic@stanislav.si

Andreja Jelovčan

Andreja Jelovčan učiteljica matematike

andreja.jelovcan@stanislav.si

Matej Matija Kavčič

Matej Matija Kavčič učitelj zgodovine in spoznavanja vere

matej.kavcic@stanislav.si

Uroš Kermavt

Uroš Kermavt učitelj športa

uros.kermavt@stanislav.si

Anja Košir

Anja Košir učiteljica slovenščine

anja.kosir@stanislav.si

dr. Karmen Kranjec Klopčič

dr. Karmen Kranjec Klopčič učiteljica 1. razreda

karmen.kranjec@stanislav.si

Tadeja Kreča

Tadeja Kreča učiteljica glasbene umetnosti in zborovodkinja (na porodniškem dopustu)

tadeja.kreca@stanislav.si

Marija Kušar

Marija Kušar učiteljica 4. razreda

marija.kusar@stanislav.si

Jure Laznik

Jure Laznik spremljevalec in organizator šolske prehrane

jure.laznik@stanislav.si

Mirjam Lindič

Mirjam Lindič učiteljica nemščine

mirjam.lindic@stanislav.si

Denis Milošič

Denis Milošič učitelj športa

denis.milosic@stanislav.si

Marko Novak

Marko Novak učitelj 2. razreda

marko.novak@stanislav.si

Andreja Perdih

Andreja Perdih učiteljica 1. razreda

andreja.perdih@stanislav.si

Helena Podboj Mlakar

Helena Podboj Mlakar učiteljica angleščine

helena.podboj@stanislav.si

Peter Prašnikar

Peter Prašnikar učitelj nemščine

peter.prasnikar@stanislav.si

Jerneja Rovtar

Jerneja Rovtar spremljevalka in učiteljica biologije

jerneja.rovtar@stanislav.si

Dragica Radojevič

Dragica Radojevič učiteljica 3. razreda

dragica.radojevic@stanislav.si

Helena Rozman

Helena Rozman (na porodniškem dopustu)

helena.rozman@stanislav.si

Ela Rupert

Ela Rupert učiteljica angleščine

ela.rupert@stanislav.si

Mojca Sečkar

Mojca Sečkar učiteljica plesa in OPB (3. razred)

mojca.seckar@stanislav.si

Maja Sušin

Maja Sušin učiteljica slovenščine

maja.susin@stanislav.si

Tina Šetina

Tina Šetina učiteljica 4. razreda, NIP umetnost v 5. razredu in OPB (4. razred)

tina.setina@stanislav.si

Mojca Šiftar

Mojca Šiftar (na porodniškem dopustu)

mojca.miklavcic@stanislav.si

Kristina Štemberger

Kristina Štemberger učiteljica glasbene umetnosti in zborovodkinja

kristina.stemberger@stanislav.si

Tonkica Tomažič

Tonkica Tomažič učiteljica angleščine

tonkica.tomazic@stanislav.si

Lucija Tomažin Kern

Lucija Tomažin Kern (na porodniškem dopustu)

lucija.tomazin@stanislav.si

Patricija Volčič

Patricija Volčič učiteljica 1. razreda

patricija.volcic@stanislav.si

Tina Weilguny

Tina Weilguny učiteljica latinščine in klasične kulture

tina.weilguny@stanislav.si

Tina Žniderič

Tina Žniderič učiteljica 1. razreda in OPB (1. razred)

tina.znideric@stanislav.si

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.