Aktiven dan, ki je bil politično, duhovno in družabno obarvan

Na lep sončen dan se nismo odpravili v šolo, da bi celo dopoldne preživeli v klopi pri pouku, ampak smo se v petek, 17. 3. 2023, že zjutraj odpravili na pot proti Primorski. Dobili smo priložnost za udeležbo na okrogli mizi na temo prihodnosti zaposlovanja v sklopu pogovorov s slovenskimi evropskimi poslanci Če bi jaz odločal.

Okrogla miza je potekala na Gimnaziji Nova Gorica z gosti evropskima poslancema go. Romano Tomc (v živo) in g. Matjažem Nemcem (preko spleta) ter strokovnjakinjo s področja zaposlovanja go. Vesno Miloševič Zupančič.

Zaposlovanje v prihodnosti se dotika še posebno mladih, za katere je vstop na trg dela zahteven zaradi stalnega spreminjanja in povpraševanja po poklicih, za katere še nimamo ustreznih izobraževalnih programov. Ravno tako se opaža rast trendov doizobraževanja, pogostejše menjave dela in preusmeritve v druge poklice. Pogovor je tekel tudi o problematiki bega možganov in dnevnih migracijah na delo.

Rado se reče, da na mladih svet stoji. V ta namen so okrogle mize namenjene tudi možnosti, da mladi izrazijo svoje mnenje, predstavijo predloge in zastavijo kakšno vprašanje. Tudi naša šola se je odzvala na ponujeno priložnost s predlogom in vprašanjem. Predlogi so bili razvrščeni po sklopih. Po vsakem sklopu je sledil komentar in mnenje gostov. Na koncu nam je ostal še čas za nekaj vprašanj.

Všeč mi je bilo, kako jasno je gospa Tomc obrazložila, kje so meje delovanja Evropske unije po načelu subsidiarnosti, ki nima pristojnosti neposredno urejati slovensko zdravstvo, šolstvo, univerzitetni sistem … Zdi se mi pomembno, da se to izpostavi, saj so naši predlogi večkrat zajemali spremembe v našem izobraževanju in povečanju vpisnih mest na določene fakultete (npr. medicino).

Gostje so se na naše predloge odzvali z zanimanjem in marsikaterega pozitivno podprli še z dodatnimi pojasnili in primeri dobrih praks iz preteklosti. S strani poslanke je bilo moč zaznati, da se za omenjene predloge že zavzema znotraj okvirjev evropske zakonodaje. Pritegnilo me je sporočilo ge. Miloševič Zupančič, ki je poudarila, da je za uspešen prehod na trg dela nujno tako formalno kot tudi neformalno izobraževanje. Pri tem so pomembna tudi prizadevanja vsakega posameznika, da ne le čaka na priložnosti, ampak jih aktivno išče. Pritegnilo me je medsebojno dopolnjevalne obeh gostij, zaradi visoke ravni strokovnosti in kulturnega dialoga, ki so ga prekinjali le vmesni razmisleki poslanca Nemca, ki so bili zaviti v oblačkih in slabo podkrepljeni.

Močno mi odzvanjajo besede ge. poslanke, ki je poudarila, kako pomembno je stabilizirati in razvijati slovensko gospodarstvo, da bo to konkurenčno in polno možnosti za mlade. S tem je podala tudi delno rešitev za problematiko bega možganov. Če bo Slovenija ponujala možnosti za uspešen razvoj kariere, bo dobro izobražen kader ostajal doma in celo marsikdo iz tujine se bo vrnil in svoje izkušnje unovčil pri nas. Za potrebe razvoja in okrevanja gospodarstva je prejšnja vlada v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pri EU izpogajala za 5 milijard evrov za Slovenijo. A ta denar že leto in pol ostaja v Bruslju nedotaknjen, namesto da bi krepil gospodarstvo in zmanjševal probleme izseljevanja. Sprašujem se, kaj nam pomagajo vsi dobri predlogi, če priložnosti, ki se nam ponudi, ne znamo izkoristiti.

Izčrpna in poučna debata je trajala približno dve uri. Odprla mi je veliko novih vprašanj in me spodbudila k nadaljnjemu razmišljanju glede prihodnosti zaposlovanja in gospodarstva. S poslanko go. Tomc smo se srečali že v Bruslju, zato smo po končanem dogodku z veseljem z njo spregovorili še nekaj besed in posneli fotografijo. Imeli smo tudi možnost ogleda observatorija na novogoriški gimnaziji.

Po kosilu smo se odpravili na Sveto Goro, ki je drugo najbolj obiskano romarsko središče v Sloveniji. Pot se nam je zaradi zastojev nekoliko podaljšala, zato smo ta čas izkoristili za poslušanje glasbe in pogovore. Tako smo preživeli aktiven dan, ki je bil politično, duhovno in družabno obarvan.

Meta Sedminek, 3. d

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content