Spodnja meja točk za vpis na ŠKG za šolsko leto 2017/18

Obveščamo vas, da so na Škofijsko klasično gimnazijo sprejeti tisti kandidati, ki so iz ocen v 7., 8. in 9. razredu, dosegli vsaj 158 točk in več. Poimensko informacijo o tem, ali ste sprejeti ali ne, lahko dobite tudi v recepciji Škofijske klasične gimnazije na tel. št.: 01/58-22-200. Za nadaljnje informacije o vpisu in 2. krogu beri naprej.

  1. Informacije o vpisu na ŠKG za sprejete kandidate

Kandidati, ki ste sprejeti, pridete na vpis v ČETRTEK, 22. 6. 2017, po abecednem razporedu, ki je naveden v našem dopisu. Naj vas spomnimo, da s seboj prinesete naslednje dokumente:

  1. Svojo fotografijo za dokumente velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki naj bo na hrbtni strani čitljivo podpisana s tiskanimi črkami.
  2. Izpolnjen obrazec Prijava dijaka na šolsko prehrano, ki ga dobite skupaj z navodili za prijavo na naši spletni strani (http://skg.stanislav.si/: rubrika »Za dijake« → »Šolska prehrana«).
  3. Izpolnjeno mapo Moja pot – osnovna šola; njeno vsebino boste našli na spletnih straneh gimnazije (http://skg.stanislav.si/: rubrika »Razmišljaš o vpisu?« → »O vpisu« → podnaslov Gradivo za vpis). Ustrezno verzijo za osnovno šolo (za fante oz. dekleta) shranite, natisnite in izpolnite. Mapa bo služila našemu medsebojnemu spoznavanju ob vpisu.
  4. Fotokopijo potrdila o odkriti nadarjenosti in poročilo o področjih nadarjenosti potrjenega s strani osnovne šole (obrazec poročila si lahko natisnete na naši spletni strani http://skg.stanislav.si/ v rubriki »Razmišljaš o vpisu?« → »O vpisu« → podnaslov Gradivo za vpis, v kolikor ga niste dobili in izpolnili že v osnovni šoli). Poročilo in potrdilo o odkriti nadarjenosti oddate tisti, ki ste bili v osnovni šoli identificirani kot nadarjeni in želite, da so ti podatki na voljo tudi srednji šoli za namen spremljanja in razvijanja nadarjenosti dijaka/dijakinje.

 

Tisti, ki se vpisujete tudi v Jegličev dijaški dom, prinesite še:

  1. EMŠO in DAVČNO ŠTEVILKO dijakinje/dijaka;
  2. EMŠO in DAVČNE ŠTEVILKE staršev/skrbnikov;
  3. izpolnjen obrazec o subvencioniranem bivanju v domu prinesejo dijaki, ki imajo sestro ali brata s statusom vpisanega dijaka in je nastanjen v kateremkoli dijaškem domu v Sloveniji (obrazec Vloga za subvencijo VUŠ-MŠŠ-1/08). Obrazec lahko kupite v DZS ali ga natisnete iz spletne strani Jegličevega dijaškega doma ali MIZŠ.
  4. Ročno napisan kratek spis o sebi (vsebina: kratek življenjepis, dosedanja udejstvovanja, tvoje videnje in pričakovanja glede življenja in dela v domu). Dolžina: ena do dve strani.

 

2. Informacije o prijavi v 2. krog za kandidate, ki niso sprejeti na ŠKG

Kandidati, ki niste bili sprejeti, se zglasite v PONEDELJEK, 26. 6. 2017, ob 9. uri v 2. c razredu. Na srečanju vas bomo ustno seznanili z informacijami o prijavi v drugi krog ter vam vrnili vaše dokumente, ki jih boste potrebovali za vpis na drugo šolo. Po tem boste lahko oddali svojo prijavo za 2. krog. Tisti, ki boste želeli, se boste lahko individualno posvetovali z našo svetovalno delavko o prijavi za drugi krog.

 

Najkasneje do PETKA, 23. 6. 2017, bomo na naši spletni strani objavili prosta mesta za 2. krog in navodila za prijavo v 2. krogu. Prosimo vas, da si natančno preberete navodila pred srečanjem v ponedeljek, 26. 6. 2017.

 

Pripravila: Maja Turšič, univ. dipl. psih. (svetovalna delavka)

 

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content