Sklad za pomoč družinam dijakov

Veseli smo, da na šoli lahko nadaljujemo tradicijo škofa Antona Bonaventura Jegliča, ustanovitelja Zavoda sv. Stanislava, ki je želel, da bi se vsi dijaki, ki si to želijo, ne glede na gmotno stanje svojih družin, lahko šolali na Škofijski klasični gimnaziji. Tako imajo dijaki možnost prejemanja denarne pomoči iz javnih sredstev in zasebnih skladov. Gimnazija ima v sodelovanju s Karitasom Sklad za pomoč družinam dijakov Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma. Na šoli deluje tudi šolski sklad za nabavo učil in modernizacijo pouka.

Obrazec vloge najdete tukaj, lahko pa ga dvignete v računovodstvu zavoda, tajništvu gimnazije ali zbornici dijaškega doma. Pravilno in popolno izpolnjene vloge zbiramo vsako šolsko leto praviloma do konca septembra v računovodstvu zavoda. Pri podeljevanju pomoči družinam se upoštevajo naslednji vidiki: višina osebnega dogodka na družinskega člana, število otrok v družini, učni uspeh in nadarjenost, oddaljenost od šole, bivanje v Jegličevem dijaškem domu ter druge okoliščine.

Več o delovanju sklada lahko preberete tukaj.

  • ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
    skg@stanislav.si

  • ZA STARŠE

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.