Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih oddelkov sporočajo vodstvu šole mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na roditeljskih sestankih. Vodstvo šole člane sveta obvešča o učnem uspehu, o življenju na šoli, o reševanju različnih problemov, o projektih in načrtih. Dobro sodelovanje med ravnateljem in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svet staršev, ki ga letos vodi g. Mihael Novak, se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2018/19 so:

21. 9. 2018 ob 18.00, 18. 1. 2019 ob 18.00 in 10. 5. 2019 ob 17.00 v sobi Marijana Tršarja.

  • ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
    skg@stanislav.si

  • ZA STARŠE

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.