Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih oddelkov sporočajo vodstvu šole mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na roditeljskih sestankih. Vodstvo šole člane sveta obvešča o učnem uspehu, o življenju na šoli, o reševanju različnih problemov, o projektih in načrtih. Dobro sodelovanje med ravnateljem in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svet staršev, ki ga vodi g. Mitja Štular, se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2023/24 so:

29. 9. 2023 ob 18.00, 19. 1. 2024 ob 18.00 in 19. 4. 2024 ob 17.00.

  • ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
    [email protected]

  • ZA STARŠE

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content