Svet staršev

Pomembna oblika sodelovanja s starši poteka preko sveta staršev, v katerem predstavniki staršev posameznih oddelkov sporočajo vodstvu šole mnenja in predloge, ki jih članom sveta posredujejo ostali starši na roditeljskih sestankih. Vodstvo šole člane sveta obvešča o učnem uspehu, o življenju na šoli, o reševanju različnih problemov, o projektih in načrtih. Dobro sodelovanje med ravnateljem in svetom staršev je najboljši način za iskanje skupnih rešitev s ciljem uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svet staršev, ki ga vodi g. Mitja Štular, se sestane vsaj trikrat letno.

Sestanki Sveta staršev v šolskem letu 2022/23 so:

30. 9. 2022 ob 18.00, 20. 1. 2023 ob 18.00 in 5. 5. 2023 ob 17.00.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content