“Kompetentno v prihodnost” – srečanje multiplikatorjev POŠ

V Zavodu sv. Stanislava organiziramo srečanje multiplikatorjev projekta Popestrimo šolo pod “delovnim naslovom” Kompetentno v prihodnost. Dogodek je odprte narave in so nanj lepo vabljeni tudi drugi zainteresirani učitelji in svetovalni delavci, ki jih zanima področje projekta. Srečanje bo potekalo 15. 5. 2019.

V zavodu smo k projektu “Popestrimo šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih“ pristopili, da bi bolj celostno spremljali in podpirali naše učence in dijake na poti njihove vseživljenjske poklicne rasti. Projekt je zastavljen izrazito široko in vključuje predvsem osnovnošolce in gimnazijce, se pa v okviru projekta deloma posvečamo celo otrokom iz našega vrtca in mladim v študentskem domu. Več o samem projektu lahko preberete na straneh na povezavi, na katerih se predstavlja.

Sicer pa se je preko projekta v celotni Sloveniji zaposlilo 50 multiplikatorjev POŠ. V zavodu smo si že dlje časa želeli, da bi se lahko vsi ti delavci med seboj srečali in delili izkušnje, izmenjevali primere dobre prakse. Letos tako v okviru akcije “EU projekt, moj projekt”  pripravljamo srečanje multiplikatorjev, ki pa je seveda odprto tudi za druge udeležence zaradi vsebin, ki bodo zanimive tudi za marsikatere druge svetovalne delavce, učitelje in starše, posebej tiste, ki se zanimajo za vprašanja poklicne orientacije.

Sam namen projekta Popestrimo šolo na nacionalni ravni je sicer prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Strokovni delavci, zaposleni na projektu kot multiplikatorji POŠ, izvajajo individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki, tako da se posvečajo njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti, uporabe pametne tehnologije ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

Osnovni namen srečanja v Zavodu sv. Stanislava je v izmenjavi dobrih praks in izkušenj multiplikatorjev POŠ. Ob tem pa bo vključenih tudi nekaj vsebin za strokovno obogatitev udeležencev dogodka.

Okvirni program srečanja:

9.30 Uvodni pozdrav mag. Erike Grošelj (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

9.45 Uvodni pozdrav predstavnika Zavoda sv. Stanislava ter kratka predstavitev dogodka.

10.00 “Ključne kompetence za 21. stoletje” – predavanje Julije Pirnat (Zavod za zaposlovanje RS) in razprava.

11.15 Odmor za kavo.

11.45 “Izkušnje in izzivi dela multiplikatorja POŠ” – delo po skupinah in plenum.

12.30 Kratka predstavitev projekta spremljanja kakovosti v šolah.

12.45 Kosilo.

13.30 Predstavitev dobrih praks posameznih udeležencev na stojnicah.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi organizacije pa so potrebne predhodne prijave. Prosimo vas, da izpolnite prijavni obrazec v nadaljevanju.

Izrazito veseli bomo vseh sodelujočih, ki bodo pripravljeni na stojnici v obliki plakatne predstavitve kakšen primer svoje dobre prakse deliti z drugimi udeleženci.

Stojnice si bodo ogledali tudi strokovni delavci vključeni v projekt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šolah, ki ga vodi Šola za ravnatelje. Ker poteka projektno srečanje v okviru tega projekta sočasno z zgoraj opisanim dogodkom, bo tudi za kakšnega multiplikatorja morda zanimiva kakšna stojnica ali predstavitev tega projekta.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content