mizslogo logo-eu

Dragi bodoči dijaki!

Projekt Popestrimo šolo je zelo široko zasnovan in v prvi vrsti namenjen vam. Skozi 4 leta, ki jih boste preživeli med nami, vam bomo pomagali odkrivati talente in interese, ozaveščati kompetence in veščine. Spodbujali vas bomo k raziskovanju različnih priložnosti  v vašem okolju, povezanih z vašimi poklicnimi interesi, in načrtovanju smiselnih kariernih korakov. Skupaj bomo razvijali veščine odločanja in vodenja kariere, da bodo vaše odločitve in karierni koraki usklajeni z vašimi interesi ter samozavestni. Vso pot, ki jo boste preživeli med nami, vas bomo vodili, da boste oblikovali karierno mapo Moja pot, ki jo boste prvič prinesli s seboj k vpisu. Na voljo vam bo veliko delavnic, kjer boste spoznavali sami sebe, različne poklice, študijske programe, veščine, kompetence.

Naša šola je posebna po tem, da imamo zaposleno karierno svetovalko Natašo Hanuna, ki je vedno na voljo za poglobljene individualne pogovore o vaših interesih. Nanjo se lahko obrnete tudi sedaj, v času odločanja za srednjo šolo, preko elektronske pošte [email protected] ali v Zoom klepetu. Za občutek pa lahko na tem mestu prelistate podstrani z nekaj utrinki dogajanja.

 

Spoštovani učenci, dijaki, starši, strokovni delavci!
Zavod sv. Stanislava se je novembra 2016 vključil v projekt “Popestrimo šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih“.
Namen projekta je celostno spremljanje in poklicno usmerjanje naših učencev in dijakov. V okviru projekta bomo koordinirali in organizirali različne skupinske in individualne dejavnosti, preko katerih bodo otroci in mladi odkrivali in utrjevali svoje talente, se aktivno spoznavali s procesom vseživljenjskega učenja in neformalnega pridobivanja kompetenc z namenom boljšega načrtovanja njihove poklicne poti. Hkrati bomo opora in podpora tudi vam staršem, če boste to potrebovali.
Del naših dejavnosti bo namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, krepitvi njihovih kompetenc in znanj.
Povezovali se bomo z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

 

Projekt Popestrimo šolo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Poročilo za leto 2016

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2020

popestrimo solo ping

Kontakna oseba:

Nataša Hanuna, multiplikatorka
01 58 22 144
[email protected]

 

 

Save

Save

Save

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.