mizslogo logo-eu

Spoštovani učenci, dijaki, starši, strokovni delavci!
Zavod sv. Stanislava se je novembra 2016 vključil v projekt “Popestrimo šolo 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih“.
Namen projekta je celostno spremljanje in poklicno usmerjanje naših učencev in dijakov. V okviru projekta bomo koordinirali in organizirali različne skupinske in individualne dejavnosti, preko katerih bodo otroci in mladi odkrivali in utrjevali svoje talente, se aktivno spoznavali s procesom vseživljenjskega učenja in neformalnega pridobivanja kompetenc z namenom boljšega načrtovanja njihove poklicne poti. Hkrati bomo opora in podpora tudi vam staršem, če boste to potrebovali.
Del naših dejavnosti bo namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, krepitvi njihovih kompetenc in znanj.
Povezovali se bomo z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

 

Projekt Popestrimo šolo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Poročilo za leto 2016

popestrimo solo ping

Kontakna oseba:

Nataša Hanuna, multiplikatorka
01 58 22 144
natasa.hanuna@stanislav.si

 

 

Save

Save

Save

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.