Pogled na izvedbe KATIS seminarjev v šolskem letu 2021/2022

Približuje se konec šolskega leta, s tem pa tudi zaključujemo z izvajanjem seminarjev za pedagoške in strokovne delavce, ki jih pripravljamo skupaj z notranjimi in zunanjimi sodelavci v našem zavodu. Že nekaj let so naši seminarji del programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje.

Vsi naši seminarji so bili iz tega razloga objavljeni v katalogu KATIS. Preko tega enotnega sistema pa tudi poteka centralno zbiranje prijav. Kmalu bo na voljo tudi že katalog za prihodnje šolsko leto 2022/2023, v katerem bodo spet objavljeni tudi vsi naši seminarji.

V šolskem letu 2021/2022 je bilo v naši ponudbi skupno 12 seminarjev. Skupaj nam je uspelo izvesti 10 seminarjev, dveh pa zaradi premajhnega števila prijavljenih žal nismo mogli izpeljati. Skupno se je seminarjev v letošnjem šolskem letu udeležilo 188 udeležencev, pri čemer je bila slaba četrtina med njimi naših zaposlenih. Slednji imajo namreč odlično priložnost, da za svoje nadaljnje strokovno izpopolnjevanje poskrbijo kar na službenem mestu. Skupno je seminarje izvajalo 45 izvajalcev, pri čemer so se nekateri pojavili tudi na več različnih izvedbah. Z veseljem ugotavljamo, da se v teh številkah zrcali še eno zelo uspešno leto, ko smo uspeli uresničiti del zastavljene vizije, ki smo si jo pred leti zadali z izvajanjem seminarjev. Še posebej pa smo hvaležni za vse tiste udeležence, ki se z veseljem ponovno vrnejo k nam, saj so v naših seminarjih prepoznali resnično dodano vrednost svojemu poklicnemu pa tudi osebnemu napredku.

O izvedbi enega seminarja smo letos že obširneje poročali. Sedaj, ob koncu šolskega leta, pa je napočil skrajni čas, da na kratko povzamemo še dogajanje na preostalih izvedenih seminarjih od lanskega oktobra pa vse do junija. Seminar z naslovom Digitalni pouk in digitalnost pri pouku, ki se je posvetil predvsem primerom učinkovitih praks, je potekal še na daljavo. Na njem smo spoznali, kako sta se v obdobju šolanja na daljavo oz. doma na razmere prilagodili naši osnovna šola in gimnazija. Po bolj splošnem uvodu o značilnostih digitalnega sveta in treningu veščin upravljanja z digitalnimi orodji, ki sta ju izvedla sodelavca podjetja Microsoft Tomaž Valjavec in Jernej Pangeršič, so sledile predstavitve praktičnih primerov iz šolske prakse. Učitelji in profesorji so z velikim žarom predajali svoje izkušnje, tako da so bili udeleženci kljub popoldansko-večernemu terminu večino časa zelo motivirani za poslušanje. S tem prvim seminarjem smo dokazali, da je resnična vrednost vseh naših seminarjev pretok znanja in izkušenj med učitelji.

Zelo podobni tematiki kot na omenjenem prvem seminarju smo se v skoraj istem terminu posvetil tudi na seminarju z naslovom Premagovanje težav mladih, povezanih s pretirano rabo digitalnih medijev. Slednji je za razliko od prej omenjenega potekal v živo, in sicer z malo manjšo skupino udeležencev. Izvajalke na tem seminarju so bile v celoti zunanje sodelavke, kar ni ravno tipično za naše seminarje. Vendarle smo v tem primeru želeli povezati predvsem različne deležnike od akademskega, strokovnega pa do nevladnega in šolskega prostora, ki so skupaj ustvarili zelo smiselno celoto o aktualnih izzivih pretirane rabe digitalnih medijev in orodij. Z nami so bile Mirna Macur iz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Janja Srebrnič iz Zavoda Šteker, Maja Vreča iz podjetja Arnes in Nina Babič, ki deluje kot šolska svetovalna delavka. Tako pestra in raznolika zasedba izvajalk je bilo zagotovilo, da bo problematika primerno osvetljena s širše perspektive in da bodo nagovorjeni zelo različni vidiki. Po odzivih udeležencev sodeč je bilo to v resnici doseženo. Ena izmed udeleženk je v evalvaciji seminarja takole zapisala: »S seminarjem sem bila zelo zadovoljna. Zelo se je dotikal sodobnih tem, pa tudi osvetlil/razjasnil mi je nekatere poglede, ki jih prej nisem dobro poznala …«

Prav tako še v oktobru preteklega leta smo izvedli seminar z naslovom Komunikacija med starši in učitelji. Gre za že drugo izvedbo tega zelo priljubljenega seminarja, ki je tudi tokrat pritegnil preko 20 udeležencev. Tudi v tem primeru je šlo za izvedbo v živo. Seminar so izvedle sodelavke z naše gimnazije, ki torej že od prve izvedbe delujejo kot utečen tim. To pa so: Nataša Hanuna, ki v našem zavodu deluje kot karierna svetovalka, Mirjam Erce Vratuša, profesorica psihologije, in pa Maja Turšič, svetovalna delavka. Pa si tudi v tem primeru poglejmo izjave udeležencev seminarja, ki zgovorno pričajo predvsem o dinamičnosti in pozitivni energiji in vzdušju na seminarju. Takole namreč opisuje svojo izkušnjo eden izmed njih: »Zelo aktualna tematika, izjemna energija in strokovnost predavateljic, sproščeno vzdušje. Izvedba takšnega seminarja bi bila zelo smiselna za celo zbornico posameznega zavoda. To bi lahko prineslo velik napredek v komunikaciji ne samo na nivoju posameznika, ampak celega zavoda.« Drugo mnenje izraža željo po razširitvi seminarja, kar tudi kaže na njegovo kakovostno izvedbo: »Predlagam, da seminar organizirate v večjem časovnem obsegu, da bi lahko udeleženci imeli več priložnosti za trening potrebnih veščin in bi imeli še več možnosti za diskusijo.« Vsled tako kvalitetne izvedbe pa tretja udeleženka izraža preprosto hvaležnost za ta seminar: »Zelo sem zadovoljna z izvedbo, pohvala vsem predavateljicam in organizatorju.« Zelo smo lahko ponosni, da imamo v zavodu tako odlične predavateljice, ki znajo še kako primerno navdušiti in motivirati udeležence seminarjev!

O januarskem seminarju, kjer smo obravnavali področje aktivnega državljanstva in se posebej posvetili načrtovanju šolskih projektov v duhu metode družbeno-koristnega učenja, smo torej že poročali. Naslednji je bil v februarju izveden seminar z naslovom Spodbujanje inovativnosti in podjetnosti ter podjetništva v šolskem prostoru. Na tem dvodnevnem seminarju smo se najprej posvetili osnovam oblikovalskega mišljenja (Design Thinking v angleščini), o katerem je predaval in vodil delavnico doc. dr. Blaž Zupan z Ekonomske fakultete v Ljubljani. Gre za precej uveljavljeno metodo dela v mnogih podjetjih, ki je zelo uporabna tudi za snovanje podjetniških rešitev, ki jih pripravljamo z učenci. Da pa bi udeleženci čim bolje spoznali, kaj pravzaprav pomeni mentorstvo mladim na poti podjetništva, je s primeri iz svoje lastne prakse na seminarju spregovoril profesor Janez Gorenc z Gimnazije Novo mesto. Končno sta bila kot dva zelo uspešna programa s tekmovalnim nabojem predstavljena tekmovanje Popri in pa program Moje podjetje.

V začetku aprila pa smo premierno izvedli seminar Nadarjeni – neizkoriščeni kreativni kapital družbe, ki je nastal na pobudo našega nekdanjega dijaka, sedaj pa zelo uspešnega raziskovalca in predavatelja Tima Prezlja. Ta je v svoji viziji seminarja k sodelovanju povabil še prof. dr. Mojco Juriševič iz Pedagoške fakultete. Za veliko dodano vrednost seminarja pa se je izkazala tudi delavnica o kreativnosti, ki jo je vodila Ana Duša s pomočjo ene izmed svojih dijakinj. Sicer prav tako manjša skupina udeležencev je bila nad slišanim in izkušenim na seminarju navdušena.

Seminar Senzibilnost učiteljev pri delu z učenci s čustveno-vedenjskimi težavami, ki je že stalnica v našem programu od lani, je bil na vrsti v drugem aprilskem tednu. Pri tem seminarju, ki smo ga na začetku letošnjega šolskega leta izvedli tudi na eni izmed slovenskih osnovnih šol, gre za prav posebno vrsto vsebine v kombinaciji dinamičnih predstavitev, ki slušateljev ne pusti praznih. Udeleženci so med drugim pohvalili svoje aktivno vključevanje v razpravo, podajanje številnih primerov iz prakse in pa veliko časa za izmenjavo mnenj v manjših skupinah. Pri tem so se udeleženci seminarja lahko pogovarjali o resničnih primerih in iskali rešitve zanje. Izvajalke seminarja iz našega zavoda (Mirjam Erce Vratuša, Helena Nagode, Maja Turšič in Nataša Hanuna) pri tem seminarju sodelujejo z Dejanom Vidicem iz Mladinskega doma Malči Beličeve, ki ima neprecenljive izkušnje s področja glavne tematike.

Kaj poreči o seminarju V razredih se učimo, v naravi se naučimo, ki vsako leto privabi največ udeležencev izmed vseh ponujenih seminarjev in je torej neke vrste naš paradni konj že več let zapored? Letošnjih udeležencev je bilo nekaj manj kot trideset in ponovno se je med njimi ustvarila neverjetna pozitivna klima. Najbolje, da si pogledamo nekaj njihovih izjav iz evalvacije po seminarju. Takole je svoje vtise zbrala ena izmed udeleženk: »Seminar je bil izveden fenomenalno. Zelo prijazni, odprti in pozitivni izvajalci, ki so bili pripravljeni strokovno odgovarjati na vsa naša vprašanja. Zagotovo se bom še vrnila na katero od vaših predavanj. Hvala vam!« Zelo podobno je svoje navdušenje z nami podelila tudi sledeča udeleženka: »Ničesar nisem pogrešala. To je bil najlepši seminar, ki sem se ga kdaj udeležila. Vse skupaj sploh ni spominjalo na seminar, ampak na nekakšno ekskurzijo. Tudi zavod je postavljen v zelo lepo okolje, ki se ga da res odlično izkoristiti za učenje na prostem, res zelo pohvalno.« Še posebej pa nas veseli, ko udeleženci naših seminarjih po udeležbi dobijo dodatnega zagona za uresničevanje določenih idej v lastnem okolju. S seminarjem o učenju v naravi je te vneme in zagona res veliko! Na tem mestu se želim kot odgovorni za izvedbo seminarjev v našem zavodu še posebej zahvaliti neverjetno uglašenemu in motiviranemu timu učiteljev iz naše Osnovne šole Alojzija Šuštarja z obilno podporo njihove ravnateljice, brez česar takega seminarja ne bi bilo mogoče izpeljati.

V mesecu maju pa smo že drugič ponudili tudi seminar Glas učenca. Participativni načini poučevanja in učenja, ki je tudi naletel na zelo pozitiven odziv udeležencev. Seminar izvajata Petra Založnik in Alenka Oblak, ki sta zelo usklajen par z mnogimi izkušnjami, posebej kar se tiče tako imenovanih fasilitatorskih usposabljanj in treningov. Z veliko konkretnimi primeri, ob katerih smo udeleženci spoznavali in usvajali nove in dinamične metode dela z učenci, smo lahko vstopali na področje tako lastne motivacije kot tega, kako v skupini učencev prepoznati prav vsakega na nek njemu lasten način. Mislim, da je ta seminar pokazal predvsem to, kako zelo pedagogi potrebujemo orodja za soočanje z vse hitrejšim tempom dela, ki tudi na ravni poučevanja prepogosto pomeni, da hitimo in spregledujemo bistvene razsežnosti našega poklica. Poslanstvo učitelja ali vzgojitelja je po takem seminarju ponovno postavljeno na ustrezne tirnice, kar smo udeleženci tudi zelo jasno izrazili drug drugemu in se zahvalili izvajalkama za ves njun žar in navdušenje, ki sta ga z delom na seminarju prikazali in nam omogočili to neprecenljivo izkušnjo.

Izvedba zadnjega letošnjega seminarja z naslovom Ozaveščanje in razvijanje veščin in kompetenc pri učencih in dijakih pa se je po njegovi prestavitvi zgodila šele v juniju. Naš sedaj že prav tako klasični seminar o kompetencah smo izvedli v kombinaciji izobraževanja enega manjšega kolektiva z nekaj dodatnimi udeleženci od drugod. Izvajalca Nataša Hanuna in avtor pričujočega poročila sva želela udeležence spodbuditi, da od premisleka o lastnih kompetencah lažje vstopijo k premisleku o spodbujanju le-teh pri otrocih in mladih, ki so jim zaupani. Podrobneje je bil predstavljen izbrani okvir kompetenc 21. stoletja, pri čemer smo še posebej izpostavili nabor tako imenovanih podjetnostnih kompetenc. Naposled smo skupaj načrtovali nadaljnje korake pri uresničevanju bolj v kompetence usmerjene vzgoje in izobraževanja pri mladih. Tudi ta seminar je prinesel veliko sproščenosti med udeleženci, ki so se morali preizkusiti tudi v nekaterih zanje izzivalnih nalogah, z namenom, da še bolj pristno izkusijo, pred kakšne izzive so postavljeni, ko želijo spodbujati kompetence otrok in mladostnikov.

Za konec naj še enkrat omenim, da bomo tudi v šolskem letu 2022/2023 nadaljevali z izvajanjem naših seminarjev. Drugo leto smo pripravili ponudbo kar 13 seminarjev. Vabljeni, da si preberete njihove podrobnejše predstavitve, ki bodo kmalu dosegljive na naši spletni strani http://seminarji.stanislav.si/.

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content