Duhovna misel

Sveta Trojica

Praznik Sv. Trojice,

ki ga danes obhajamo,

je lepo povzet v Pavlovem pozdravu,

ki smo ga slišali v 2. berilu:

»Milost Gospoda Jezusa Kristusa 

in ljubezen Boga 

in občestvo Svetega Duha 

z vami vsemi!«

To je pozdrav, ki ga sv. Pavel 

namenja kristjanom v Korintu. 

Gre za trojiški pozdrav; 

v njem so dejansko omenjene 

tri Božje osebe: 

Oče (Bog), 

Sin (Jezus Kristus) in 

Sveti Duh.

Celotno krščansko življenje 

je zaznamovano z

navzočnostjo Trojice. 

Ob začetku življenja 

smo bili krščeni »v imenu 

Očeta in Sina in Svetega Duha«,

 in ob koncu, 

ob naši bolniški postelji 

nas pospremijo besede:

»Odidi, krščanska duša, 

s tega sveta 

v imenu Očeta, ki te je ustvaril, 

Sina, ki te je odrešil, in 

Svetega Duha, ki te je posvetil.«

Zelo pomenljiv je odnos,

ki ga imajo osebe Sv. Trojice.

Vedno, ko spregovori Bog Oče, 

vedno nekaj razodeva o Sinu: 

»Ta je moj ljubljeni Sin. 

Poslušajte ga!«; 

ali pa: 

»Poveličal sem ga in 

ga bom še poveličal.« 

Tudi Jezus 

ne dela drugega,

kakor da govori o Očetu. 

Kot Sveti Duh 

ne začenja razglašati svojega imena.

Njegovo ime v hebrejščini se glasi Ruach. 

On nas ne uči reči: Ruach! 

Ampak nas uči izgovarjati Abba!, 

kar je ime za Očeta.

Uči nas izgovarjati Maranatha,

to je klicanje Kristusa,

saj pomeni: »Pridi, Gospod!«

Tudi mi lahko posnemamo Sv. Trojico.

Kaj bi se zgodilo,

če bi ta slog

prenesli v družinsko življenje:

Imeli bi Očeta, 

ki ga ne skrbi pretirano, 

kako bo uveljavil svojo avtoriteto, 

ampak želi bolj uveljaviti mamino. 

Imeli bi Mamo, 

ki skuša otroka naučiti 

izgovarjati besedico ata, 

še preden bi ga učila izgovarjati

besedo mama. 

Tako deluje zakon ljubezni! 

Odličen primer imamo v Mariji,

ki je ta zakon v polnosti ponotranjila. 

Ko se po najdenju Jezusa v templju 

obrne nanj, mu reče: 

»Tvoj oče in jaz 

sva te žalostna iskala.« 

Stisko moža postavi pred svojo. 

»Tvoj oče in jaz,« 

ne »Jaz in tvoj oče.«

Čeprav se nam to zdi povsem zanemarljivo,

bi se vendar v našem življenju veliko spremenilo,

če bi posnemali ta slog 

in ga prenesli v naše družine in naše skupnosti! 

Le-te bi zares postale 

odsev Svete Trojice na zemlji,

kraji, kjer bi bila ljubezen tisti zakon, 

ki vse ureja. 

To bi bila mala nebesa na zemlji.

David Kraner

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content