img_2515Glasba iz ljubezni je ljubezen

Ko je nadškof Alojzij Šuštar 16. julija 1996, komaj tri leta po ustanovitvi gimnazije, podpisal odlok o ustanovitvi Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava, je zavod z glasbeno šolo dodatno pridobil na žlahtnosti, saj je bil s tem ob bogastvu zborovskega petja postavljen nov mejnik pri glasbeni vzgoji dijakov.
Sprva so pouk na glasbeni šoli obiskovali dijaki Škofijske klasične gimnazije, kmalu pa tudi zunanji učenci iz okolice. Število učencev se je nato povečevalo, najbolj pa z ustanovitvijo Osnovne šole Alojzija Šuštarja.
Za nami je torej 20 let pestrega in izredno zanimivega dogajanja, odkar je glasbena šola začela delovati. V tem času smo odprli vrata najraznovrstnejšim pobudam, vzgojili veliko število ljubiteljev glasbe, prav tako pa tudi lepo število tistih, ki so se odločili, da jim postane glasba življenjska sopotnica.
Zavedanje pomena glasbe je odločilno za vsako družbo. Učitelji glasbene šole smo se tega že zgodaj zavedali. Zato je naše poslanstvo pri pedagoškem delu v prvi vrsti učence navduševati za igranje inštrumenta ali petja ter v njih razviti močan občutek za lepoto v glasbi in v vsej umetnosti. Pri tem želimo spodbujati fantazijo tudi skozi lastno ustvarjalnost, saj je znano, da ima glasba velik vpliv na človekovo dušo in oblikovanje njegovega značaja.
Učenci tako že zelo zgodaj spoznajo, da glasba prevladuje nad vsemi vrstami umetnosti prav zaradi svoje univerzalnosti. Povezuje, razveseljuje, osrečuje, zanesljivo zdravi, pomirja, spodbuja fantazijo. Glasba iz ljubezni je ljubezen. Ta pa je večna.
Tudi stari Grki so glasbi izkazovali izreden pomen. Bila je tesno prepletena s poezijo in plesom. To prepletenost so Grki imenovali musike, kar ni pomenilo le estetskosti, temveč tudi etičnost. Estetika zmeraj postavlja vprašanja o lepoti, ukvarja pa se tudi z vprašanjem morale. Zanimivo je, da je Platon prav zaradi tega izrazil naslednjo misel: »Država mora biti zgrajena na temelju musike. Čim boljša je glasba, tem boljša je država«. Zapisal pa je tudi: »Poučevanje je najmočnejši inštrument, kjer si ritem in melodija utirata pot v notranje dele duše.«
S temi spoznanji se trudimo vzgajati mlade, saj jim glasba daje drugačen pogled na svet, nudi drugačne predstave, ki dajejo zanesljivo upanje prihodnosti.
Ob vseh vrednotah, ki jih ponuja glasba in o katerih skupaj razmišljamo, me v vseh letih ravnateljevanja glasbene šole še vedno vznemirjajo najrazličnejši zvoki inštrumentov ali glasovi pevcev iz glasbenih učilnic, ki jih imam priložnost slišati. Ta navidezno disharmoničen preplet nenavadnih melodij mi govori o živahnem utripu, o kipeči energiji, ki je vedno nalezljiva.
Res sem srečen in hvaležen svojim kolegom, hvaležen pa sem tudi božji naklonjenosti, da sem del tega okolja.
In ko se zazrem v prihodnjih dvajset let, si želim, da bi glasbena šola z mojimi kolegi še naprej kipela od ustvarjalne energije. Zlasti pa si želim, da bi vzgojili lepo število otrok, ki bi s spoznanji, ki so jih dobili tudi v glasbeni šoli, pomembno žlahtnili družbo, v kateri živimo.

Drago Arko,
ravnatelj Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.