Razvoj izobraževanja v Evropi 21. stoletja

Od 1. do 7. marca 2020 sem bila v Helsinkih na Erasmusovem tečaju, ki nas je vodil skozi nova spoznanja in izkušnje finskih šol, tako osnovnih kot srednjih pa do univerzitetnih let. Tečaj je v okviru EU organiziral Forum Eltern un Schule, jezik komunikacije pa je bila angleščina.

Finska je leta 2016 začela s prenovo šolskih programov. Na dotedanjih izkušnjah so izobraževanje nadgradili z digitalizacijo, in to že od začetka šolanja. Država je poskrbela za boljši dostop do elektronskih medijev in usposobila učitelje za delo z njimi, predvsem pa za izboljšano komunikacijo med učenci in njimi. Po drugi strani pa nov pristop vzgaja učence k samostojnejšemu, odgovornejšemu delu. Temu je podrejena vzgoja k motiviranosti dijakov za znanje in poklic, noben dijak ni neopažen, saj je ravno zaradi nevarnosti zaprtega digiotalnega dela poskrbljeno za več osebnega stika med dijaki in učitelji. Učitelj kot tutor bdi nad učenci, jih usmerja in predvsem zastavlja vprašanja, naloge, da se učenci z njimi sami spopadajo in iščejo rešitve.

Vsak dan smo obiskali tudi več šol ali imeli pogovor z učitelji, ravnatelji ali socialnimi delavci, tako da smo dobili pregled od osnovnih šol prek srednjih, tako poklicnih kot gimnazijskih, do univerzitetnega študija.

Mateja Gomboc, profesorica slovenščine

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.