Kaj počnemo?

Utrip življenja na Škofijski klasični gimnaziji najbolj ponazarjajo njeni dijaki, ki jo opisujejo kot šolo, kjer se odlično počutijo zaradi dobrih medsebojnih odnosov med sošolci in učitelji, ter zaradi mnogih dejavnosti, skozi katere lahko razvijajo svoje talente. Gimnazija poleg kvalitetnega pouka, katerega rezultat so odlični uspehi na maturi, nudi številne možnosti tistim, ki imajo radi umetnost vseh vrst, šport, potovanja, ter skrbijo za osebno rast in skupnost.

 

Duhovna rast

duhovna rast_kolaž

Vsak dan začnemo in končamo pri pouku s kratko duhovno mislijo, skupaj praznujemo nekatere cerkvene praznike, še posebej v adventu in postu, na šoli je možnost duhovnega pogovora in spovedi ter razrednih maš. Vsak razred gre enkrat na leto za tri dni na duhovno obnovo. Posebno priljubljene so dejavnosti, ki utrjujejo razredno skupnost v adventu in postu kot so miklavževanje, postavljanje razrednih jaslic ter adventna in postna dobrodelna akcija.

S skupno mašo za dijake, starše in zaposlene slovesno praznujemo začetek in konec šolskega leta. V zavodu je vsak dan zjutraj in zvečer maša.

 

Prostovoljstvo in socialni praktikum

prostovoljstvo in socialni praktikum

Dijaki se z osnovami prostovoljstva seznanijo na delavnicah in seminarjih in se tako za delo tudi strokovno usposobijo. Kot prostovoljci se lahko udejstvujejo na različnih področjih. Prostovoljno delo opravljajo individualno v različnih ustanovah in prostovoljskih organizacijah izven šole po Ljubljani in okolici. Izbirajo lahko med naslednjimi dejavnostmi: delo z ostarelimi, z osebami z motnjo v duševnem razvoju, z osnovnošolci z učnimi težavami, vrstniki iz socialno ogroženih okolij, vrstniki v političnem azilu ter brezdomci. Izbrano dejavnost opravljajo redno tekom šolskega leta približno enkrat tedensko.

Socialni praktikum je del obveznega učnega programa gimnazije, ki je namenjen dijakom 2. letnika. Cilj socialnega praktikuma je, da si dijaki pridobijo izkušnjo srečanja z osebami, ki jih pogosto v njihovem vsakdanjem življenju običajno nimajo priložnosti spoznati (starostniki, mladostniki in odrasli z lažjo ali težjo motnjo v duševnem razvoju, osebe v azilu, bolni otroci, vrstniki iz socialno ogroženih okolij in brezdomci). S tem spoznavajo širšo okolico, se učijo novih veščin komunikacije in pristopa k osebam s posebnimi potrebami ter razvijajo osebno odgovornost do njih.

 

Antični dnevi

antični dnevi_kolaž

Namen antičnih dni za dijake 1. letnika je spoznavati svet antike, ga prepoznavati in osmišljati v današnjem času in razjasniti pomen pojma klasičnosti. Prvi dan je namenjen praktičnemu delu v okviru različnih delavnic (slikanje, izdelovanje mozaikov in nakita, kaligrafija, ples na antično glasbo, dramska igra, petje in igranje na antična glasbila, retorika, rimska kuhinja, šport v antiki, arhitektura),Tako kot v antiki predmeti niso bili strogo ločeni, tudi dijaki drugi dan dobijo izkušnjo intenzivnega medpredmetnega povezovanja: zgodovina- moderni tuj jezik, vera in kultura – biologija, matematika – umetnostna zgodovina, latinščina – glasbena umetnost.  Isti dan predstavijo tudi izdelke in dejavnosti z delavnic in na zaključnem kvizu pokažejo, kaj so se naučili.

 

Glasba

glasb_kolaž

Na glasbenem področju je poleg petja v zborih izjemno priljubljeno sodelovanje na tradicionalnem šolskem pevskem festivalu ali sodelovanje pri razrednem petju.

Velika pozornosti je namenjena sistematični vzgoji zborovskih pevcev. Več kot tretjina jih poje v petih pevskih zborih. Dijaki prvih letnikov pojejo v Dekliškem zboru 1. letnika ali Fantovskem zboru 1. letnika. Oba zbora sta temeljna zbora za nadaljnje zborovsko delovanje na gimnaziji, saj v zborovsko petje vsako leto uvajata prek sto prvošolcev – 85 deklet in 40 fantov Za mnoge izmed njih je to prvo srečanje z zborovskim petjem, dijaki imajo zelo različno glasbeno predznanje, pevske izkušnje in glasovno zrelost. S študijem primernega repertoarja se pri pevcih spodbuja veselje do skupinskega muziciranja, ob tem pa se učijo osnov zdravega  petja in se uvajajo v večglasje, kar je dobra priprava za napredovanje v naslednje zbore. Vaje potekajo enkrat tedensko in trajajo 2 šolski uri.

(Z)Mešani zbor Škofijske klasične gimnazije deluje enajsto leto, sestavlja ga okoli 110 dijakov od 2. do 4. letnika, petina med njimi je fantov. V njem pojejo dekleta in fantje, ki jih glasba navdušuje in se želijo ob njej predvsem zabavati in sprostiti. Zbor goji privlačen, lahkotnejši triglasni (SAB) a capella in vokalno-inštrumentalni program, od melodij iz muzikalov do prired gospelov, spiritualov in popa.  Vaje potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri.

Komorna zbora, Dekliški zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije in Mešani mladinski zbor sv. Stanislava Škofijske klasične gimnazije sta bila ustanovljena z namenom, da se glasbeno in glasovno sposobnejši dijaki pevsko razvijajo ob zahtevnejšem zborovskem repertoarju. V njih praviloma sodelujejo dekleta in fantje od 2. do 4. letnika. V vsakem zboru prepeva 45 do 50 dijakov, vsak izmed njih ima 10-minutni individualni pouk vokalne tehnike na teden. Z dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih in sodelovanjem pri večjih vokalno-inštrumentalnih projektih sta se zbora uvrstila med najboljše srednješolske zbore v Sloveniji in tako že skoraj dve desetletji sooblikujeta vrhunsko slovensko zborovsko dogajanje. Vaje potekajo enkrat tedensko po tri šolske ure.

Po končanem šolanju na Škofijski klasični gimnaziji lahko bivši dijaki s petjem nadaljujejo v dveh zborih alumnov, v Komornem zboru Megaron in Študentskem zboru sv. Stanislava.

V Godalnem orkestru Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava igrajo dijaki Škofijske klasične gimnazije in Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava. V enajstih letih rednega delovanja njegova kvaliteta vztrajno raste. Najpogosteje izvajajo baročni repertoar. Orkester pogosto sodeluje z zbori pri izvedbi večjih vokalno-inštrumentalnih del.

 

Gledališče

gledališče_kolaž

Gledališka dejavnost je priljubljena med dijaki, kar dokazuje število gledaliških krožkov, ki nastopajo v slovenskem in nekaterih tujih jezikih. Največ dijakov je vključenih v to dejavnost na šolskem dramskem festivalu, kjer uprizorijo tudi dela, ki so jih napisali sami. Krožki pomembno spodbujajo ustvarjalnost in sodelovanje med igralci, razumevanje sveta v njih samih in okoli njih ter tako krepi razumevanje.

Dramski krožek Škofijske klasične gimnazije vsako leto postavi na oder vsaj eno celovečerno predstavo. V njem sodeluje okoli 20 dijakov igralcev, ki se jim redno iz dijaških vrst priključijo instrumentalisti, scenski delavci, frizerji, maskerji, lučkarji, zvočni tehniki in še kdo. V zadnjih letih so uprizorili naslednja dramska dela: Orkester (Jean Anouilh), Sluga dveh gospodov (Carlo Goldoni), Fiziki (F. Durrenmatt), Plešasta pevka (Eugene Ionesco),  Dan žena (M. Mihelič) in Škabaret, ki je  je nastala po dramski predlogi Joea Masteroffa.

English Drama Club je gledališka skupina, ki nastopa v angleškem jeziku. V njem deluje do 30 dijakov igralcev in drugih gledaliških delavcev. Na oder so postavili Zglednega soproga Oscarja Wilda z živo glasbo in plesom iz viktorijanske dobe – vse v izvedbi dijakov. Poklonili so se tudi Shakespearovi 400. obletnici smrti s Senom kresne noči, ki je v štirih ponovitvah povsem navdušila številne ljubitelje jezika in mojstra zmešnjav.

 

Likovna šola Škofijske klasične gimnazije

Likovna šola_kolaž

Likovna šola podpira učni proces na likovnem področju. Likovno izražanje izboljšuje sposobnost neposrednega zaznavanja in opazovanja sveta, še posebej narave, stvari in ljudi. Hkrati razvija vrsto praktičnih sposobnosti: risarske tehnike in spretnosti; spoznavanje barv in klasičnih slikarskih tehnik ter ob tem globlje razumevanje likovne umetnosti v času.

Do 12 dijakov slika enkrat tedensko po tri šolske ure. Pri likovnem ustvarjanju jih usmerjata akademska slikarka in nekdanja dijakinja Škofijske klasične gimnazije, alumna, Nika Zupančič ter Sara Križaj, prav tako naša alumna. Dijaška dela so razstavljena na šoli ob koncu šolskega leta.

 

Šport

šport_kolaž

Na šoli deluje veliko krožkov kolektivnih športov, ki podpirajo ekipni duh, sposobnost reševanja različnih igralnih situacij in kreativnost v igri. Še posebno v kočljivih igralnih situacijah so potrebni mirnost, preudarnost in zbranost. Stalno mesto v ponudbi imajo ekipnih športov imajo nogomet, košarka in odbojka, občasno pa tudi rokomet in dvoranski hokej. Glede na interes dijakov se oblikujejo vadbene skupine. Večina športnih dejavnosti se odvija v telovadnici, ki je bila zgrajena leta 1994. Obsega veliko dvorano s plezalno steno v celoti prenovljeno leta 2014, manjšo plezalno steno, manjšo gimnastično telovadnico in sobo za fitnes. Ob šoli je nogometno igrišče s tekaško stezo, obnovljeno leta 2014.

Krožek športnega plezanja nudi dijakom izkušnjo razvijanja splošne motorične sposobnosti, koordinacije, moči, vzdržljivosti in ne nazadnje tudi vrsto psihičnih in vzgojnih komponent, kot so vztrajnost, premagovanje strahu in zaupanje v soplezalca. Na srečanjih se dijaki naučijo osnovnih tehnik plezanja in varovanja. Sodelujejo pri organizaciji vsakoletnega državnega srednješolskega prvenstva v športnem plezanju, plezalnega tabora v Ospu in se udeležijo dveh samostojnih izletov v plezališče.

Sodelujemo in tekmujemo v vseh športih, ki jih razpisuje Mestna občina Ljubljana – Oddelek za šport in tudi na številnih državnih prvenstvih srednjih šol, kjer beležimo veliko visokih uvrstitev tako med posamezniki kot med ekipami. Še posebej uspešni smo v  alpskem smučanju, deskanju na snegu, atletiki, rokometu, košarki, gorskem teku, orientaciji in plezanju. Vsako leto organiziramo ali se udeležimo prijateljskih športnih turnirjev oz. tekem med različnimi srednjimi šolami. Od leta 1995 je gimnazija organizator državnega prvenstva v športnem plezanju in tudi drugih različnih državnih prvenstev za ekipne športe. Smo pa tudi eden od organizatorjev in hkrati udeležencev mednarodnega športnega tekmovanja, v katerega je vključeno več športnih ekip iz 7 evropskih držav.

 

Retorika

retorika_kolaž

Za vse dijake četrtega letnika je organiziran dnevni projekt retorike, s katerim želimo ozavestiti tradicijo retorike v vsakdanji rabi in dati vsem dijakom priložnost, da se preizkusijo v tej veščini. Na ta način usvojijo osnove prostega govorjenja in kritičnega razmišljanja, pri čemer morajo biti inovativni in ustvarjalni. Svobodni so pri izražanju svojega mnenja, hkrati pa odprti za ideje drugih. Drug drugega spodbujajo k odličnosti svojih nastopov. Dijaki se najprej seznanijo z osnovami dobrega govora oziroma govorjenja, nato pa tudi sami sestavijo koherenten govor z razvitimi in podkrepljenimi idejami o problemsko zastavljeni temi, ki ga predstavijo svojim sošolcem.

 

Ustvarjalno pisanje

Pisarije_kolaž

Dijaki vsako leto izdajo literarno revijo Domače vaje, v kateri izrazijo svojo besedno ustvarjalnost: objavijo pesmi, krajša pripovedna dela, eseje, razmišljanja in intervjuje. Sara Hanuna, Katarina Gomboc in Jernej Grlj, alumni naše šole, so dobitniki Župančičeve frulice za najboljšega srednješolskega pesnika. Kažipot prikazuje življenje na šoli iz dijaškega zornega kota, včasih je izhajal trikrat letno, potem pa se je preselil na splet. Razredni stenski časopisi, ki jih ustvarjajo dijaki v prvem in drugem letniku, opisujejo življenjski utrip v razredu in na šoli. Dijaki tretjega letnika izdajajo enkrat mesečno razredno revijo, dijaki četrtega pa letniško revijo, ki jo tudi javno predstavijo.

 

Državljanska kultura

državljanska kultura_kolaž

S polnoletnostjo se dijaki srečajo z dolžnostmi in pravicami odgovornega državljana, zato sta dva projektna dneva v tretjem letniku namenjena ozaveščanju o aktivnem državljanstvu. V okviru tega dijaki organizirano obiščejo Državni zbor Republike Slovenije ali Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani in s samostojnim delom spoznavajo nekatere državotvorne inštitucije. Drugi dan je namenjen poglabljanju različnih področij, npr. osamosvojitvene zgodovine Slovenije, družbene ureditve Slovenije idr..

Preko tega projekta želimo dijakom približati državo kot domovino, za katero so sami soodgovorni. Spodbujamo jih k odgovornemu in aktivnemu vstopu v širšo družbo, kjer bodo lahko gradili zaupanje in dialog tudi z drugače mislečimi. Ob tem jih želimo spodbuditi tudi k občutljivosti za šibkejše v družbi.

 

Ekskurzije po Sloveniji in tujini

Ekskurzije po Sloveniji in tujini

Del rednega programa gimnazije so tudi vsakoletne ekskurzije po Sloveniji in tujini, ki se jih udeležijo vsi dijaki.

Dijaki prvih treh letnikov del pouka ob koncu šolskega leta opravijo na ekskurzijah po Sloveniji. V prvem letniku si ogledajo Ljubljano, drugi letnik se odpravi v eno od bližnjih slovenskih pokrajin, kjer spoznavajo njeno zgodovino, geografske ter kulturne posebnosti in običaje. Dijaki se na ekskurzijo pripravijo s kratkimi referati. Destinacije ekskurzij tretjega letnika so bolj oddaljene pokrajine in zamejstvo. Naloge dijakov so tokrat obsežnejše in bolj poglobljene. Dijaki v drugem in tretjem letniku ekskurzijo pripravijo in izpeljejo sami, kar spodbuja medsebojni dialog in odgovorno ravnanje. Ekskurzija dijakom omogoča več druženja in utrjevanje prijateljskih vezi. Znanje, ki ga dijaki pridobijo na ekskurzijah, je bistveno bolj življenjsko in se preko izkušenj bolj vtisne v spomin. Ob tem dijaki poglabljajo tudi ljubezen do domovine.

Med najbolj priljubljenimi obveznimi dogodki v času šolanja na Škofijski klasični gimnaziji so gotove ekskurzije v tujino. Dijaki v prvem letniku obiščejo so vrstnike v zamejstvu v Italiji in spoznavajo antično in zgodnje krščansko kulturo Ogleja (2 dni). V drugem letniku obiščejo Dunaj, vrhunec te ekskurzije je gotovo obisk operne predstave v Dunajski državni operi (3 dni). V tretjem letniku imamo sedemdnevno ekskurzijo po različnih evropskih državah (Francija, Grčija, Španija, Avstrija, Švica, Nemčija). Kraj ekskurzije je izbran glede na drugi tuj jezik, ki se ga dijaki učijo, saj je eden od namenov ekskurzij utrjevanje tega jezika. Dijaki, ki se učijo ruščino, na začetku 4. letnika obiščejo Moskvo, če se za to odločijo. Dijaki četrtega letnika gredo v tednu pred veliko nočjo na petdnevno ekskurzijo v Assisi in Rim, kjer se na cvetno nedeljo udeležijo maše, ki jo daruje papež.

 

Mednarodne dejavnosti

Na šoli se izvajajo različne vrste mednarodnih dejavnosti kot so mednarodne izmenjave, Erasmus+ projekti, mednarodna športna srečanja in tekmovanja, pevska gostovanja, obiski tujih pevskih zborov, udeležba profesorjev na mednarodnih konferencah in seminarjih, organizacija seminarjev za učitelje z mednarodno udeležbo in drugo.

 

Vrste mednarodnih dejavnosti

Redne dijaške izmenjave

Aktivno sodelujemo tudi s šolami iz drugih evropskih držav. Bogate vsestranske izkušnje si dijaki in profesorji pridobijo s sodelovanjem v mednarodnih izmenjavah, kjer praviloma sodelujeta dve, lahko pa tudi več partnerskih šol. Običajno dijaki izmenično gostijo dijake tuje šole in gostujejo na njihovi šoli v tujini.

Dijaki z aktivnim pristopom spoznavajo nove kraje, ljudi, običaje, zgodovino, jezike, umetnost, glasbo in specifična področja, katerim je namenjena posamezna mednarodna dejavnost. Med pomembne cilje šteje tudi spoznavanje in spoštovanje drugačnosti ter brisanje stereotipov o tujih deželah in ljudeh. Ker večina izmenjav poteka s šolami iz evropskih držav, je eden izmed osnovnih ciljev tudi krepitev zavesti o skupni pripadnosti evropskemu kulturnemu prostoru in spodbujanje k skupni gradnji prijateljskih odnosov s sosednjimi in vsemi ostalimi državami.

Vrste šolskih izmenjav

Glede na vsebino in cilje se izvajajo naslednje šolske izmenjave: jezikovne, kulturne, športne, glasbene, naravoslovne izmenjave in izmenjave pevskih zborov.

Projekti Erasmus+

Trenutno sodelujemo v projektih:

  • Eurostronomia

V projektu Eurostronomia sodelujemo od septembra 2017 in bo trajal 3 leta. Prijavitelj projekta je šola Wellington iz mesteca Ayr na Škotskem, poleg omenjene šole in naše gimnazije pa sodeluje še šest partnerskih šol: Mallinckrodt-Gymnasium iz Dortmunda, Institut Saint Dominique iz Mortefontaina, Colegiul National “Constantin Cantacuzino” iz Targovista,  Sredno obshtoobrazovatelno uchilishte Emilyan Stanev iz Velikega Tarnova, SUGS Georgi Dimitrov, Skopje, Macedonia in Escola Secundaria Henrique Medina, Esposende, Portugal.

V projektu dijaki na ravni šole pridobivajo in razvijajo znanja in veščine na področju naravoslovnih znanosti in matematike preko astronomije, ki je povezujoča tema. Razvijajo sposobnost znanstvenega opazovanja, raziskovanja in obdelovanja podatkov. S tem se odzvajo na pobudo evropskih vzgojno-izobraževalnih krogov, ki spodbujajo razvoj v tej smeri po objavi rezultatov PISA l. 2015. Aktivnosti, ki so organizirane za učence in dijake, izpostavljajo učence eksperimentalnemu poučevanju, ki so ga pri rednem delu deležni v manjši meri. Tak način jim omogoča drugačno učenje, ki je bolj naravnano na njihove potrebe. Sodelujoči v projektu izpopolnjujejo svoje veščine na področju uporabe IT pri izdelavi izobraževalnih filmov in videov, napredujejo v jezikovni in  pisni spretnosti s tem, ko pišejo poročila, pridobivajo tudi na samozavesti preko predstavitev za svoje vrstnike. Z delovanjem v mednarodnem okolju dijaki izpopolnjujejo svoje znanje tujih jezikov, ki se jih učijo v šoli.

Za nami so naslednji projekti:

  • NASSI (Natural Science for Social Impact – učinek naravoslovja na družbo) – več o projektu
  • Inovacijski kamp – podjetništvo – več o projektu
  • projekt Art Nouveau – Art Renouveau – več o projektu lahko preberete tukaj

Mednarodne dejavnosti v šolskem letu 2019/2020

Škofijci gostijo 2019_20

Škofijci potujejo 2019_20

Partnerske šole

Na Škofijski klasični gimnaziji potekajo mednarodne izmenjave in projekti s številnimi prijateljskimi šolami.

Država: Francija

Vrsta izmenjave: individualna izmenjava (občasno) kulturno- jezikovna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Saint Louis
Polni naslov ustanove 47 Rue Alsace, 49400 Saumur
Kontaktna oseba Gaidick Gortina (Barbara Cergolj)
Spletna stran http://www.saint-louis-saumur-ec49.org/

 

Država: Francija

Vrsta izmenjave: skupinska izmenjava (občasno) kulturno- jezikovna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Lycée de l’Assomption
Polni naslov ustanove 18 Boulevard Paul Painlevé, 35700 Rennes
Kontaktna oseba Philippe Olivier (Barbara Cergolj)
Spletna stran http://www.assomption-rennes.org/

 

Država: Francija

Vrsta izmenjave: skupinska (občasno), individualna kulturno- jezikovna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Saint Vincent
Polni naslov ustanove 30 Rue de Meaux, 60300 Senlis
Kontaktna oseba Emmanuelle Zbynovsky (Daša Deželak Oberč)
Spletna stran http://www.lycee-stvincent.fr/

 

Država: Španija

Vrsta izmenjave: skupinska (občasno), individualna kulturno- jezikovna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Sevilla Este
Polni naslov ustanove C/ Flor de Papel, s/n 41020-Sevilla
Kontaktna oseba Santiago Roariguez Tunas (Daša Deželak Oberč)
Spletna stran http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010824/helvia/sitio/

 

Država: Norveška

Vrsta sodelovanja: Projekt Erasmus+

Naziv partnerske ustanove Kongshavn viderregaende skole
Polni naslov ustanove Kongsveien 30, 0193 Oslo; Norveška
Kontaktna oseba Claus Dahm (Mirjam Lindič)
Spletna stran www.kongshavn.vgs.no

 

Država: Avstrija

Vrsta izmenjave: kulturno-jezikovna

Naziv partnerske ustanove Bundesgymnasium Tanzenberg
Polni naslov ustanove Tanzenberg 1    9063 Sankt Veit an der Glan
Kontaktna oseba Elvira Supanz (Irena Bolta)
Spletna stran www.tanzenberg.at

 

Država: Avstrija

Vrsta izmenjave: kulturno-jezikovna

Naziv partnerske ustanove Bischőfliches Gymnasium Graz
Polni naslov ustanove Langegasse 2, 8010 Graz
Kontaktna oseba Sieglinde Hirschmann (Irena Bolta, Mirjam Lindič)
Spletna stran www.bischgym.at

 

Država: Belgija

Vrsta izmenjave: biološko – kemijska izmenjava

Naziv partnerske ustanove Sint-Calasanzinstituut
Polni naslov ustanove Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen, Belgium
Kontaktna oseba Jan Maes (Nasta Zupančič)
Spletna stran http://sintcalasanzinstituut.be/

 

Država: Italija

Vrsta izmenjave: geografsko kulturna

Naziv partnerske ustanove Collegio Rotondi
Polni naslov ustanove Via San Maurizio, 4, 21055 – GORLA MINORE (VA)
Kontaktna oseba Maria Giovanna Colombo
Spletna stran http://www.collegiorotondi.it

 

Država: Danska

Vrsta izmenjave: kulturna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Horsens Statsskole
Polni naslov ustanove Horsens Statsskole, Studentervænget 2, 8700 Horsens
Kontaktna oseba Flemming Steen Jensen (Maja Gril Juvan)
Spletna stran http://hs-gym.dk/

 

Država: Velika Britanija

Vrsta izmenjave: Erasmus+, Eurostronomia; prijateljske kulturno jezikovne izmenjave

Naziv partnerske ustanove Wellington School (Ayr) Limited
Polni naslov ustanove 1 Craigwell Road, KA7 2XH Ayr, United Kingdom
Kontaktna oseba Susan Coontz (Alenka Battelino)
Spletna stran www.wellingtonschool.org

 

Država: Nemčija

Vrsta izmenjave: Erasmus+, Eurostronomia

Naziv partnerske ustanove Mallinckrodt – Gymnasium
Polni naslov ustanove Suedrandweg 2-4, 44139 Dortmund, Deutschland
Kontaktna oseba Barbara Bullmann (Alenka Battelino, Bernarda Podlipnik, Daša Deželak Oberč)
Spletna stran www.mallinckrodt-gymnasium.de

 

Država: Francija

Vrsta izmenjave: Erasmus+, Eurostronomia

Naziv partnerske ustanove OGEC SAINT DOMINIQUE, Institut Saint Dominique
Polni naslov ustanove 5 rue Gerard de Nerval, 60128 Mortefontaine, France
Kontaktna oseba Carolyn Norris-Schneider (Alenka Battelino, Bernarda Podlipnik, Daša Deželak Oberč)
Spletna stran www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr

 

Država: Romunija

Vrsta izmenjave: Erasmus+, Eurostronomia

Naziv partnerske ustanove Colegiul National »Constantin Cantacuzino«
Polni naslov ustanove George Cair, nr.3, 130163 Targoviste, Romania
Kontaktna oseba Cristina-Manuela Macris (Alenka Battelino, Bernarda Podlipnik, Daša Deželak Oberč)
Spletna stran www.cantacuzino.valahia.ro

 

Država: Bolgarija

Vrsta izmenjave: ERASMUS+, Eurostronomia

Naziv partnerske ustanove SOU Emilyan Stanev
Polni naslov ustanove Maria Gabrovska 1, 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria
Kontaktna oseba Antoaneta Palangurska (Alenka Battelino, Bernarda Podlipnik, Daša Deželak Oberč)
Spletna stran www.em-stanev.org

 

Država: Belgija

Vrsta izmenjave: (med)kulturna, zgodovinska izmenjava

Naziv partnerske ustanove Bernardus college
Polni naslov ustanove Bernarduscollege, Hoogstraat 30, 9700 Oudenaarde, Belgija
Kontaktna oseba Guy Verzel (Andrej Bartol)
Spletna stran http://www.bernarduscollege.be/

 

Država: Nemčija

Vrsta izmenjave: zborovska izmenjava

Naziv partnerske ustanove Mädchenchor Hannover
Polni naslov ustanove An der Christuskirche 15, 30167 Hannover
Kontaktna oseba Gudrun Schröfel (Helena Fojkar Zupančič)
Spletna stran http://www.maedchenchor-hannover.de

 

Država: Danska

Vrsta izmenjave: zborovska izmenjava

Naziv partnerske ustanove Sankt Annæ Pigekor Copenhagen Girls’ Choir
Polni naslov ustanove Sjælør Boulevard 135, DK-2500 Valby, Denmark
Kontaktna oseba Anne Marie Granau (Helena Fojkar Zupančič)
Spletna stran http://www.sag.dk/pigekoret

 

Država: Nizozemska

Vrsta izmenjave: športna izmenjava

Naziv partnerske ustanove  St. Gregorius college
Polni naslov ustanove Van Asch van Wijckskade 20, 3512 VS Utrecht, Holandija
Kontaktna oseba R. Lies (Tea Obrč)
Spletna stran http://gregorius.nl/

 

Država: Nemčija

Vrsta izmenjave: športna izmenjava

 Naziv partnerske ustanove Gymnasium Johanneum
Polni naslov ustanove Loburg 15, 48346 Ostbevern, Nemčija
Kontaktna oseba Michael Bertels  (Tea Obrč)
Spletna stran http://die-loburg.de/

 

Država: Češka

Vrsta izmenjave: športna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové
Polni naslov ustanove Orlické nábřeží 356/1, 500 02 Hradec Králové, Czech Republic
Kontaktna oseba Jiří Vojáček (Tea Obrč)
Spletna stran http://www.bisgymbb.cz/

 

Država: Hrvaška

Vrsta izmenjave: fizikalna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Prva gimnazija Varaždin
Polni naslov ustanove Petra Preradovića 14, HR-42000 Varaždin
Kontaktna oseba Dinko Meštrović (Tine Golež)
Spletna stran www.gimnazija-varazdin.skole.hr

 

Država: Makedonija

Vrsta izmenjave: fizikalna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Gimnazija Orce Nikolov
Polni naslov ustanove Bulevar Ilinden, 1000 Skopje, Makedonija
Kontaktna oseba Elizabeta Popovska (Tine Golež)
Spletna stran http://www.orcenikolov.edu.mk

 

Država: Srbija

Vrsta izmenjave: fizikalna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Prva kragujevačka gimnazija
Polni naslov ustanove Daničićeva 1, 3400 Kragujevac, Srbija
Kontaktna oseba Slavica Marković (Tine Golež)
Spletna stran www.prvagimnazija.edu.rs

 

Država: Srbija

Vrsta izmenjave: fizikalna, pevska izmenjava

Naziv partnerske ustanove Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj
Polni naslov ustanove 4 Zlatne grede, Novi Sad, Srbija
Kontaktna oseba Nenad Pavlović (Tine Golež, Helena Fojkar Zupančič)
Spletna stran www.jjzmaj.edu.rs

 

Država: Slovaška

Vrsta izmenjave: pevska, jezikovna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
Polni naslov ustanove Palackého 4, P.O.Box 86, 912 50 Trenčín
Kontaktna oseba P. Stanislav Bujdák (Damijan Močnik)
Spletna stran http://piar.gtn.sk

 

Država: Rusija

Vrsta izmenjave: jezikovna izmenjava

Naziv partnerske ustanove Srednyaya obshcheobrazovatel’naya shkola s uglublennym izucheniem inostrannogo yazyka № 1232
Polni naslov ustanove Russia, 12165, Moscow, Kutuzovskiy prospekt 28
Kontaktna oseba (Simon Feštanj)
Spletna stran http://sch1232.mskobr.ru/

 

Interesne dejavnosti  in tekmovanja

interesne dejavnosti in tekmovanja

Dijaki lahko v svojem prostem času obiskujejo različne interesne dejavnosti kot so geografski, družbeno-politološki, debatni, biološki, kemijski, fizikalni, računalniško-programerski, jezikovni in dramski krožek, krožek grafičnega oblikovanja, likovno šolo, krožek gledališke improvizacije, podjetništvo ter različne športne dejavnosti kot so nogomet, odbojka, rokomet, košarka in športno plezanje. Maturanti, ki se pripravljajo na maturantski ples, pa obiskujejo tudi plesne vaje.

Dijaki skupaj z mentorji sodelujejo na različnih regijskih in državnih tekmovanjih, še posebej iz slovenščine, matematike, naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter tujih in klasičnih jezikov. Mnogi dijaki so se izkazali z izjemnimi dosežki na tekmovanjih iz različnih področij, najboljši so se udeležili tudi mednarodnih olimpijad. Vsako leto se dijaki z raziskovalnimi nalogami udeležujejo srednješolskih tekmovanj v okviru gibanja Znanost mladini, na katerih dosegajo odlične rezultate.

Naš nekdanji dijak Tim Prezelj je bil tako zaradi izrednega uspeha na državnem tekmovanju iz biologije povabljen na Evropsko tekmovanje mladih raziskovalcev 2012 v Bratislavi (Slovaška), kjer je prejel prestižno nagrado Evropskega molekularnega biološkega laboratorija v Heidlbergu (Nemčija). Tim je  zaključil študij biokemije, trenutno vzporedno študira tudi umetnostno zgodovino. Tudi naša nekdanja dijakinja Nina Jerala je 2015 sodelovala s skupino 8 srednješolcev iz Slovenije, ki so opravili raziskovalno delo iz področja sintezne biologije na Kemijskem Inštitutu v Ljubljani. S tem delom so sodelovali na prestižnem iGEM tekmovanju leta 2015 v Bostnu (ZDA)

Naša nekdanja dijakinja Nina Jerala je 2015 sodelovala z osem člansko ekipo slovenskih srednješolcev  na prestižnem mednarodnem študentskem in srednješolskem tekmovanju iz sintezne biologije iGEM (International Genetically Engineered Machine) na univerzi MIT  (Massachusetts Institute of Technology) v Bostonu, ZDA. Ekipa se je vrnila z zlato medaljo in se pri tem uvrstila tudi med peterico najboljših med skupaj 35 srednješolskimi ekipami na iGEM. Nina je bila tako del prve slovenske srednješolske ekipe, ki se udeležila tekmovanja iGEM. Danes študira na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

 

Projektne naloge

Projektne naloge

Projektne naloge opravljajo dijaki drugega in tretjega letnika. V drugem letniku opravijo individualno nalogo, v tretjem pa skupinsko. Izdelajo jo s področja, ki ga izberejo v soglasju z mentorjem, ki si ga tudi izberejo sami. S projektnimi nalogami dijakom omogočimo, da se razvijajo na področju, ki jih zanima in morda ni tipično šolsko. Tako se dijaki preizkusijo v organizaciji dogodkov, prevajanju, pisanju, risanju, petju, izdelavi konkretnih izdelkov, šivanju … Na takšen način oblikujemo njihovo celostno osebnost, z interdisciplinarnim pristopom pa osmišljamo pridobljeno znanj.

 

Počitniške dejavnosti v okviru ŠKG

Počitniške dejavnosti v okviru škg

Med počitnicami so dijakom na voljo različni tabori po Sloveniji in v tujini: latinsko-arheološki, potepuško-duhovni, filozofski in delovno-prijateljski tabor v Bosni in Hercegovini.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content