Dijaki Škofijske klasične gimnazije se lahko vpišejo v redni program Glasba ali v izredne programe glasbene šole. Vpis predpostavlja predstavitveni nastop v dneh sprejemnih preizkusov.

V redni program vpisujemo učence, ki še niso zaključili osnovnega glasbenega izobraževanja na nižji ali višji stopnji. Za dijake je zagotovo zanimiv pouk klasičnega petja in orgel. Dijaki, ki so končali nižjo stopnjo glasbenega šolanja iz klavirja, se lahko vpišejo k pouku orgel, godalci pa v godalni orkester glasbene šole. K pouku petja se lahko vpišejo tudi začetniki. Če so na razpolago prosta vpisna mesta pri drugih inštrumentih, vpisujemo v redni program tudi dijake začetnike.

V izredni program vpisujemo učence, ki bi želeli pričeti z glasbenim izobraževanjem, ga nadaljevati po končanem osnovnem glasbenim izobraževanju ali pa ga nadgraditi v sklopu interesnih dejavnosti, ki jih v obliki skupinskega pouka poučujemo v gimnaziji.

V programe se lahko vključijo tudi dijaki drugih srednjih šol.

Jazz in pop petje

  • Program obsega individualni pouk jazz in pop petja ter nauk o glasbi oziroma solfeggio. Izvaja se le kot izredni program glasbene šole.

Veliki godalni orkester

Interesne dejavnosti

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content