Kregarjev dan 2020

Z letošnjim letom začenjamo v Zavodu sv. Stanislava obeleževati Kregarjev dan, ki bo potekal vsako leto 10. novembra ob obletnici slikarjevega rojstva in se bo vključeval tudi v okvir praznovanj ob godu zavodskega zavetnika sv. Stanislava.

Ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine, ki so potekali pod naslovom Spoznaj? Varuj! Ohrani., smo z različnimi dogodki in dejavnostmi poskušali v zavodu poživiti skrb za poznavanje naše dediščine; odločili smo se, da bomo začeli obeleževati Kregarjev dan, ki bo potekal vsako leto 10. novembra ob obletnici slikarjevega rojstva. Bogata kulturna dediščina Kregarjeve galerije je dragocena zapuščina, ki nam je zaupana in iz katere lahko ustvarjalno živimo v različnih enotah zavoda. Zaradi trenutne situacije in ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja koronavirusa bomo letos Kregarjev dan obeležili na nekoliko drugačen način, kot smo prvotno načrtovali. Dijaki 2. letnika bodo pri pouku umetnosti spoznavali Kregarjevo življenje in delo, v osnovni šoli pa bodo imeli učenci predmetne stopnje pri učiteljici Sari Drnovšek ob Kregarjevih slikah uro ustvarjalnega pisanja. Za otroke je prof. Tjaša Plut pripravila zgodbico Pri slikarju na obisku, ob kateri lahko otroci na bolj dejaven način odkrivajo Kregarjevo slikarstvo – starši osnovnošolcev razredne stopnje in malo večjih vrtičkarjev ste vabljeni, da skupaj z otroki vstopite v Kregarjev slikarski svet.

Akvarel je za Kregarjev dan naslikala maturantka Meta Jesenko

V Kregarjevem in Meršolovem atriju smo postavili na ogled razstavo slik in grafik Janka Orača z motivi abstraktnih krajin, ki tako ustvarjajo zanimiv dialog s tovrstnimi deli Staneta Kregarja kot pionirja abstraktnega slikarstva na Slovenskem, ki je vselej ostal zavezan vtisom iz narave, a jih je podredil likovnim prvinam in ustvaril osebno interpretirano umetniško vizijo.

Vsi pa ste povabljeni k ogledu kratkega prispevka o Stanetu Kregarju, ki ga je pripravila TV Slovenija v oddaji Alpe-Donava-Jadran v začetku letošnjega leta (prispevek je takoj na začetku oddaje), k ogledu prispevka ob spominski razstavi Staneta Kregarja leta 2013 v Narodni galeriji, ki jo je zasnoval dr. Andrej Doblehar, in k spletnemu raziskovanju Kregarjeve galerije na zavodskih spletnih straneh ali s pomočjo aplikacije, ki so jo pred leti pripravili dijaki naše gimnazije.


Zgodba Pri slikarju na obisku – prof. Tjaša Plut

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content