Duhovna misel

Duhovna misel

Nedelja Svete Trojice

Na nedeljo Sv. Trojice bi vas povabil k misli o tem, kako smo kristjani vključeni v odnose med Očetom, Sinom in Svetim Duhom.

Morda ste kdaj opazovali kakšen zaljubljen par, skupino prijateljev ali družino, kjer vlada iskrenost in prava sreča, in ob tem pomislili: »Kako lepo bi bilo biti blizu tem ljudem in njihovi toplini.« Tako je s Sv. Trojico. Sad ljubezni med Osebami je čudovito stvarstvo, čudeži narave, vesolje, čudeži dobrote človeškega srca in čudeži vere. Troedini nas privlači k sebi. Čeprav ga nikoli ni nihče videl (prim. Jn 1,18), bi želeli spoznati Njega, ki nas ljubi. (prim. Raz 1,5)

Dobra novica vere je to, da smo od krsta naprej ne samo pripeljani blizu k Bogu, ampak Vanj celo potopljeni. Vključeni smo v odnose Svete Trojice. Oče in Sin sta se razmaknila, da bi v ta odnos vključila človeka. Preko človeka želita živeti odnos ljubezni v Svetem Duhu. Kaj konkretno to pomeni? S krstom v nas začne živeti Kristus. Kolikor mu damo na razpolago sebe (za molitev, dobra dela …), toliko lahko živi ljubezen z Očetom. Kristus z vsakim kristjanom hodi življenjsko pot in išče Očeta. Sveti Duh je ta, ki bo kristjanu odkrival, kaj je Bogu všeč. Dal bo spoznavati Boga (dar vednosti), dal pa bo tudi moč za izpolnjevanje vsega tega, kar je Bogu všeč. Tako se Kristusovo veselje zaradi ljubezni z Očetom naseli v kristjana in ga vleče še globlje v vero.

Naš Oče želi, da bi nas ganil neverjeten dar, ki je v tem, da nas Osebe vključujejo v svoje odnose. Da bi takrat, ko molimo, verovali: »Moje besede so Kristusove besede. Imajo moč pred Bogom. Če so le izrečene tako, kakor nas je naučil Sveti Duh.« Pomembno pa je tudi, da se zavedamo, da z našim grehom Kristusa odmaknemo od Očeta – Njegove večne ljubezni. In ko molimo kesanje – Kristus v nas in za nas moli, da bi se vrnili k Očetu. Célo naše življenje postane v snovi uresničena zgodba ljubezni med Osebami, ki se ljubijo na nedoumljiv in čudežen način.

Hvala Troedinemu za to.

Gregor Bregar

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content