Navodila avtorjem prispevkov

Sprejemamo strokovne članke v slovenskem ali angleškem jeziku, ki naj ne bodo daljši od 15.000 znakov (brez presledkov).

 

Članki morajo biti napisani jezikovno in slogovno ustrezno ter opremljeni z:

 • imenom in priimkom avtorja,
 • naslovom, ki opredeli vsebino članka, v slovenskem in angleškem jeziku,
 • povzetkom (150 besed), ki naj zajema ključno sporočilo prispevka, v slovenskem in angleškem jeziku,
 • ključnimi besedami (5 do 7) po abecednem vrstnem redu v slovenskem in angleškem jeziku.

Prispevki morajo biti oddani kot Wordov dokument:

 • pisava Segoe UL,
 • velikost črk 12 pt (v opombah 10 pt),
 • obojestranska poravnava z enojnim razmikov;
 • navadni robovi,
 • zaporedno oštevilčene strani,
 • jasni in oštevilčeni naslovi in podnaslovi (1., 1.1., 1.1.1.),
 • slike, tabele in grafi opremljeni z opisom spodaj in oštevilčeni z arabskimi številkami, beseda pred opisom (npr. slika, tabela, graf) v krepki pisavi, opis v poševni.

Ne uporabljajte velikih tiskanih črk, dvojnih presledkov in preslednice za poravnavo besedila.

Seznam literature uredite po abecednem redu priimkov avtorjev/avtoric, v primeru istega avtorja/avtorice po časovnem zaporedju izdaj. Pri citiranju, povzemanju in navajanju literature priporočamo upoštevanje standarda APA.

 • Za knjige: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov, kraj, založba.
 • Za članke v zbornikih: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov članka, podatki o knjigi ali zborniku, strani.
 • V primeru spletnih referenc je obvezno navajanje točne spletne strani skupaj z imenom dokumenta ter datumom povzema informacije.

 

© 2018 Zavod sv. Stanislava. Vse pravice pridržane.

Zavod sv. Stanislava Skip to content